دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - برنامه و عملکرد صنعت و تجارت - اقدامات
عملكرد سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در خصوص توسعه صنايع پيشرفته
 توسعه صنايع پيشرفته، ساخت وايجاد شهركهاي فناوري با هدف توسعه فناوري و ارتقاء توان رقابتي واحدهاي صنعتي و حمايت از ايجاد كسب و كارهاي توليدي مبتني بر فناوريهاي پيشرفته از سال 78 در دستور كار اين سازمان قرار دارد در حال حاضر 9 شهرك فناوري زير مجوعه سازمان، در مراحل مختلف مطالعه ساخت و بهره برداري قرار دارد در اين شهركها علاوه بر ايجاد زيرساخت مناسب با گردآوري و تجميع اجزاي دخيل در توسعه فناوري (مركز خدمات فناوري و كسب و كار ،آزمايشگاهها ، واحدهاي تحقيق وتوسعه، مركز رشد، مراكز آموزشي و اطلاع رساني و...)زمينه ارائه حمايت هاي نرم افزاري ....
١٣٩٢/٠٣/٠٩

<١٢

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.