دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
اقدامات انجام شده در بخش صنعت در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته
اقدامات انجام شده در بخش صنعت در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته
اقدامات موثری  در بخش صنعت انجام شده که از مهمترين آنها در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود[1]....

متن کامل
اقدامات انجام شده در بخش صنعت در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته

اقدامات موثری در دولت دهم در بخش صنعت انجام شده که از مهمترين آنها در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود[1]:
بومیسازی محصولات و فنآوریهای مورد نیاز کشور و تبدیل تحریمها از تهدید به فرصت
توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیوایمپلنتها، سلولهای بنیادی، کاتالیستها، نانوموادها و انرژیهای نو


[1] - خبرگزاری اقتصادی ايران(econews.ir)
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.