دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
اقدامات وفعاليتهاي طرح هاي صنايع نوين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
اقدامات وفعاليتهاي طرح هاي صنايع نوين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اواخر سال ۸۱ معاونت توسعه صنایع پیشرفته را تاسیس کرد. هدف از این اقدام تحقق بخشیدن به مأموريت‌هاي قانوني و استراتژي سازمان در جهاني‌سازي صنايع كشور، به‌عنوان يكي از حوزه‌هاي اصلي تمركز سازمان بود. وظیفه این معاونت این است که محصول‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته را از مرحله شکل‌گیری ایده تا تجاری‌سازی محصول اجرا کند....

متن کامل

 
اقدامات وفعاليتهاي طرح هاي صنايع نوين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اواخر سال ۸۱ معاونت توسعه صنایع پیشرفته را تاسیس کرد. هدف از این اقدام تحقق بخشیدن به مأموريت‌هاي قانوني و استراتژي سازمان در جهاني‌سازي صنايع كشور، به‌عنوان يكي از حوزه‌هاي اصلي تمركز سازمان بود. وظیفه این معاونت این است که محصول‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته را از مرحله شکل‌گیری ایده تا تجاری‌سازی محصول اجرا کند. این کار از طریق ایجاد کسب و کارهای موجه و در قالب دو حوزه اصلي و استراتژيك توسعه و ايجاد طرح‌ها و توسعه سرمايه‌گذاري انجام می‌شود.
علاوه بر اين،‌ سازمان مربوطه در سال1390، با مطالعه و بررسي نيازهاي اساسي كشور و تدوين برنامه براي انتقال تكنولوژي براي صنايع هاي‌تك در بيش از 10 طرح ملي ‌آغاز به سرمايه گذاري نموده و همچنان نيز آماده سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر با مشاركت بخش خصوصي داراي دانش فني براي رفع وابستگي مي باشد.
در رابطه با فعاليت اين سازمان در حوزه‌هاي مختلف صنايع پيشرفته، در حال حاضر سه حوزه اصلي به شرح ذيل بعنوان اولويت مطرح شده است[1]:
  •  حوزه انرژي هاي نو و تجديد پذير و صنايع نفت و گاز
  • حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، الكترونيك و ميكروالكترونيك
  •  حوزه بيوتكنولوژي و مواد پيشرفته
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.