دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
استراتژيها، برنامه‌ها، واقدامات اجرايي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته
استراتژيها، برنامه‌ها، واقدامات اجرايي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته
سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولي توسعه صادرات کشور، براي اولين بار تدوين سياستهاي حمايتي توسعه صادرات با فناوري بالا را در دستور كار خود قرار داده‌‌است. با توجه به چارچوب وظايف سازماني سازمان مذكور،‌ هدف کلان آن در خصوص توسعه صادرات صنايع داراي فناوري پيشرفته ...

متن کامل

 استراتژيها، برنامه‌ها، واقدامات اجرايي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي حمايت از  صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته

سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولي توسعه صادرات کشور، براي اولين بار تدوين سياستهاي حمايتي توسعه صادرات با فناوري بالا را در دستور كار خود قرار داده‌‌است. با توجه به چارچوب وظايف سازماني سازمان مذكور،‌ هدف کلان آن در خصوص توسعه صادرات صنايع داراي فناوري پيشرفته و نوين را شناسايي خواسته‌ها و نيازهاي جديد مصرف کنندگان محصولات صنايع مزبور در بازارهاي متنوع، جذاب و داراي پتانسيل وارداتي با رويکرد رقابت‌پذيري در مقياس جهاني تعريف نمود. در راستاي تحقق اين هدف، تعداد 3 استراتژي به ترتيب شامل:       
استراتژي اول: تسهيل و تقويت تجارت و سرمايه‌گذاري در صنايع مبتني بر فناوريهاي پيشرفته       
استراتژي دوم: ترويج پيشرفتهاي پايدار صنايع مبتني بر فناوري بالا در جامعه و محيط بين‌الملل 
استراتژي سوم: تقويت توانمنديهاي سازماني و انساني صادرات صنايع مبتني بر فناوري بالا پيشنهاد نمود كه مشتمل بر 11 برنامه و اقدامات مي‌باشد.
  • تسهيل و تقويت تجارت و سرمايه‌گذاري در صنايع مبتني بر فناوريهاي پيشرفته
  • ترويج پيشرفتهاي پايدار صنايع مبتني بر فناوري بالا در جامعه و محيط بين‌الملل
  • تقويت توانمنديهاي سازماني و انساني صادرات صنايع مبتني بر فناوري بالا
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.