پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
تعاریف محصولات با تکنولوژی بالا(High Tech)
تعاریف محصولات با تکنولوژی بالا(High Tech)
در این بخش، برخی از تعاریف و مفاهیم مختلف که توسط صاحبنظران در خصوص مفهوم "محصولات با تکنولوژی بالا(High Tech)" بین شده است، ارائه می گردد.

متن کامل
رکسرد(Rexroad) تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می کند:
"بخشی از تکنولوژی که به لبه یا آخرین پیشرفت های یک حوزه نزدیک تر است. اینگونه است که این تکنولوژی از آزمایشگاه به کاربرد عملی به صورت ذاتی ظهور پیدا می کند."
به صورت مشابه گراننوالد و ورنن (Grunenwald and Vernon) محصولات و خدمات با تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می کنند:
"آن وسایل، رویه ها، فرایندها، تکنیک ها یا علومی که توسط توسعه آخرین پیشرفت(State-of-the-art development) مشخص می شوند و معمولاً طول عمر کوتاهی دارند."
از یک منظر دیگر، موریاتی و کسنیک (Moriarty and Kosnik) بیان می کنند که:
"….بازاریابی تکنولوژی سطح بالا، در برگیرنده سطوح بالایی از عدم اطمینان بازار و تکنولوژیکی می باشد."
سامیلی و ویلس(Samili and Wills) بیان می کنند که تکنولوژی سطح بالا گروهی از صنایع هستند که مافوق کامپیوترهای الکترونیکی همچون صنایع تحقیقاتی متنوعی چون بیوتکنولوژی، دارویی، شیمیایی و فضایی گسترش می یابند.
به طرق مشابهی، ریگز(Riggs) بر ویژگی های منحصر به فرد شرکت های با تکنولوژی سطح بالا متمرکز می شود و بیان می کند که این شرکت ها:
  • چرخه عمر آنها کوتاه است.
  • پر از مهندسین می باشند.
  • یکی از مشخصه های آنها ریسکی بودن است.
  • نسبت به شرکت های با تکنولوژی سطح پایین با رشد سریع و یا افول سریع روبرو می شوند.
تعریف گاردنر(Gardner) از تعامل تکنولوژی با ادراک نوآوری های منظر مشتری نشأت می گیرد:
"… محصولاتی که نتیجه تکنولوژی متلاطم هستند، نیازمند تحولات اساسی در رفتار حداقل یک عضو از کانال استفاده محصول می باشند. "

منبع: نواندیشان پرس، فروغ باقری
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.