پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
تجاري‌سازي تحقيقات
تجاري‌سازي تحقيقات
تجاری‌سازی تحقيقات، فرآيندی است که دانش توليد شده در دانشگاه ها و سازمان های تحقيقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار يا فرآیندهای صنعتی تبدیل می‌کند. ...

متن کامل
تجاری‌سازی تحقيقات، فرآيندی است که دانش توليد شده در دانشگاه ها و سازمان های تحقيقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار يا فرآیندهای صنعتی تبدیل می‌کند. این فرآیند مستلزم همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش عالی و سازمان های تحقیقاتی وابسته به دولت، شرکت های صنعتی، سازمان های مالی و سرمایه گذاری، کارآفرینان و افراد علمی می باشد.
بر اساس نگرش سیستمی، تجاری سازی مرحله پایانی فرآیند نوآوری فناورانه است که انجام موفق آن به ثمر رسیدن یک فناوری در عرصه تجاری را منجر گردیده و در آن هنگام است که فناوری مورد نظر می‌تواند منشاء رفاه و ثروت جامعه قرار گیرد.
تجاری سازی، فرآیند انتقال دانش و فناوری از یک شخص یا گروه به شخص یا گروه دیگر به منظور بکارگیری آن دانش و فناوری جدید در یک سیستم، فرآیند محصول و یا یک شیوه انجام کار می‌باشد. در تعریفی دیگر تجاری‌سازی تحقیقات یعنی فرآیند انتقال فناوری از مراکز تحقیقاتی و بخش‌های تحقیق و توسعه به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید.
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.