پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
مفهوم فن‌بازار
مفهوم فن‌بازار
فن بازار" يك سيستم انتقال فناوري جامع و يكپارچه به وجود مي‌آورد كه مبادله فناوري بين تامين كننده و متقاضي فناوري را به صورت سيستماتيك و از طريق تمامي فرآيندهاي مبادلات داخلي و خارجي تسهيل مي‌كند ...

متن کامل
مفهوم فن‌بازار چيست؟
فن بازار" يك سيستم انتقال فناوري جامع و يكپارچه به وجود مي‌آورد كه مبادله فناوري بين تامين كننده و متقاضي فناوري را به صورت سيستماتيك و از طريق تمامي فرآيندهاي مبادلات داخلي و خارجي تسهيل مي‌كند . دو نوع فن بازار وجود دارد. نوع اول سيستم فيزيكي بازار است كه مكان فيزيكي به همراه تسهيلات عيني در آن وجود دارد و ديگري بازار مجازي است، كه از اينترنت و اينترانت استفاده مي‌شود.
 
عوامل موثر بر استقبال بازار از فناوري كدام است؟
1- كارايي اقتصادي :
تكنولوژي بايد منافع اقتصادي آشكاري براي دريافت كننده آن در پي داشته باشد. هر چقدر اين منافع بيشتر باشد، مطلوبيت استقبال بازار از تكنولوژي، بيشتر خواهد بود. مثلا" اگر تكنولوژي توليد تخته خرده چوب مد نظر باشد، بايد ثابت شود كه كل هزينه‌هاي توليد با استفاده از اين فرآيند (با احتساب تمام هزينه‌ها)، به شدت كمتر است.
2- مطلوبيت :
بايد در بازارهاي هدف، نياز شناخته شده‌اي براي تكنولوژي مورد نظر وجود داشته باشد. تكنولوژي بايد امكان بهره‌گيري تجاري از بازار كاملاًجديد را فراهم آورد، يا بازاري موجود شناسايي شود كه استفاده از فناوري در آن، صرفه‌جويي هزينه‌اي، كسب مزيت رقابتي يا مزيت‌هاي ديگري را در پي داشته باشد.
3- سطح توسعه :
هر چقدر يك فناوري توسعه يافته‌تر باشد، استقبال بازار از آن بهتر خواهد بود. آخرين مرحله توسعه، زماني است كه محصول آن فناوري به توليد انبوه رسيده و با موفقيت در بازار فروخته شود. ارزش اقتصادي و مطلوبيت اين گونه فناوري‌ها به اثبات رسيده است.
4-عملكرد اثبات شده :
عملكرد فناوري عرضه شده بايد مطابق تبليغات به عمل آمده براي آن باشد. اصولاً بازاريابي و فروش تكنولوژي‌هاي نيم‌بند بسيار مشكل است.
5-شناخت بازار :
دريافت كنندگان فناوري، قبل از هر چيز، بر اساس موارد زير به ارزيابي فناوري پيشنهادي مي‌پردازند :
1-   منافع اقتصادي
2-   مزيت رقابتي
3-   محصولات و بازارهايي كه تكنولوژي در آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد
4-   عمر تكنولوژي
5-   ملا‌حظات مالي
واگذار كننده فناوري براي اينكه بتواند اين دغدغه‌هاي غير فني را نيز مدنظر قرار دهد، بايد شناخت كاملي از محصولات، بازارها و استراتژي كلي خريداران تكنولوژي مورد نظر خود داشته باشد.
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.