پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ارزش گذاري فناوري
ارزش گذاري فناوري
فرایند تعیین ارزش فناوري، اصطلاحاً ارزش‌گذاری فناوري نامیده می‌شود. لازم به ذکر است که ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری اگرچه نزدیک به یكدیگرند، اما مفاهیم متفاوتی دارند، چرا که اصولاً قیمت با ارزش متفاوت است. اما در بسياري از منابع ارزش‌گذاري و قيمت‌گذاري به يك مفهوم استفاده مي‌شوند. در يك كلام ارزش گذاری یعنی کمی کردن در واحدی پولی....

متن کامل
منظور از ارزش گذاري فناوري چيست و روشهاي آن كدام است؟
فرایند تعیین ارزش فناوري، اصطلاحاً ارزش‌گذاری فناوري نامیده می‌شود. لازم به ذکر است که ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری اگرچه نزدیک به یكدیگرند، اما مفاهیم متفاوتی دارند، چرا که اصولاً قیمت با ارزش متفاوت است. اما در بسياري از منابع ارزش‌گذاري و قيمت‌گذاري به يك مفهوم استفاده مي‌شوند. در يك كلام ارزش گذاری یعنی کمی کردن در واحدی پولی.
روشهاي ارزش‌گذاري عبارت‌اند از : 
1- روشهاي کمی ارزش‌گذاری (Quantative methods )
2- روشهاي کیفی ارزش‌گذاری (Qualitative methods )
 
انواع روشهاي ارزش گذاري فناوري كمي و كيفي كدامند؟
روش‌هاي كيفي ارزش گذاري فناوري :
روشهای کیفی ارزش‌گذاری تکنولوژی نیز اگرچه دارای مبانی پیچیده و پیشرفته‌ای نمی‌باشند، با این حال ممکن است در عمل نتایج دلخواهی را ارائه داده و به خوبی مورد استفاده قرار گیرند. در بعصي از منابع از اين روشها به عنوان، روشهاي تجربی برای تخمین قیمت نام برده شده است. روشهاي كيفي ارزش گذاري شامل روشهاي دلفي، طوفان فكري، نظرات خبرگان، اقتصاد سنجي، معافيت از پرداخت حق الامتياز است
روشهاي كمي ارزش گذاري فناوري :
روشهای کمی تلاش می‌کنند، ارزش پولی تکنولوژی را با استفاده از محاسبات ریاضی گاهاً پیچیده محاسبه کنند. اين روشها، به روشهاي علمی و ریاضی برای تخمین قیمت نيز شهرت دارند.
روشهاي كمي به روش‌های سنتی و روشهاي  پیشرفته‌تر يا روشهاي نوآورانه طبقه‌بندي مي‌شوند. روشهاي سنتي ارزش‌گذاري شامل:
1- روش هزینه محور (Cost based method )
2- روش بازار محور (Market based method )
3- روش درآمد محور (Income based method )
 و روش‌هاي پیشرفته‌تر شامل: 
  1. روش مبتنی بر مفهوم اختیار معامله يا روش گزينه واقعي 
  2. روش مونت کارلو  
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.