پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
فن‌آوری میکروالکترونیک
فن‌آوری میکروالکترونیک
فن‌آوری میکروالکترونیک از تلفیق دو فن‌آوری میکروتکنولوژی (فن‌آوری ساخت در ابعاد میکرومتری) و فن‌آوری نیمه‌هادی‌ها به‌دست می‌آید که حوزه‌های فن‌آوری زیر را در بر می‌گیرد....

متن کامل
فن‌آوری میکروالکترونیک از تلفیق دو فن‌آوری میکروتکنولوژی (فن‌آوری ساخت در ابعاد میکرومتری) و فن‌آوری نیمه‌هادی‌ها به‌دست می‌آید که حوزه‌های فن‌آوری زیر را در بر می‌گیرد:
  • فن‌آوری مدارهای مجتمع (Integrated Circuits)
  • فن‌آوری میکروسیستم‌ها ([1]MEMS) شامل حسگرها و عملگرهای مکاترونیکی
  • فن‌آوری اپتوالکترونیک (نمایشگرها؛ سلول‌های خورشیدی؛ آشکارساز‌ها و [2]LED ها)
  • فن‌آوری ساخت تجهیزات مثل CVD؛ Ion implant و ...  از فن‌آوری‌های وابسته به میکروالکترونیک می‌باشد.
  • فن‌آوری سیستم‌های جاسازی شده[3] (توسعه نرم‌افزار، سیستم‌عامل و مدارهای واسط) از فن‌آوری‌های وابسته به میکروالکترونیک می‌باشد.
  • فن‌آوری تولید مواد اولیه (مثل polysilicon؛ ویفرهای سیلیکانی، فوتورزیست و ...) از فن‌آوری‌های وابسته به میکروالکترونیک می‌باشد.


[1] Micro-Electro-Mechanical Systems
[2] Light Emitting Diode
[3] Embedded Systems
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.