یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧
منابع - شاخص های بین المللی
وضعیت شاخصهای علم و فناوری(science & Technology) در ایران در سال 2010 نسبت به کشورهای جهان و منطقه چشم انداز
وضعیت علم و فناوری به طور مرتب توسط سازمانها و مراکز مختلف جهان مورد ارزیابی قرار می گیرد. این شاخه از رتبه بندی ها به شدت مورد توجه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهان قرار دارد و از سوی دیگر، سیاستگذاران علم و فناوری نیز در ایران به این موضوع به شدت توجه دارند. بانک جهانی نیز هنگام محاسبه وضعیت توسعه در کشورهای مختلف جهان این موضوع را مورد نظر قرار می دهد. در زیر توجه شما را به برخی از نکات به این گزارش جلب می کنم:
١٣٩٣/٠٢/١٤

شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتک(قسمت اول-سالهای 1381 تا 1384)

١٣٩٣/٠٢/١٣

شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتک(قسمت دوم-سالهای 1385 تا 1389)

١٣٩٣/٠٢/١٣

فهرست طبقه‌بندي كالاهاي با فناوري بالا برحسب SITC (ويرايش سوم)

١٣٩٣/٠٢/١٠

شاخص میزان صادرات كالاهاي بافناوري بالا در دنیا و جايگاه ايران
شاخص میزان صادرات كالاهاي بافناوري بالا در دنیا و جايگاه ايران

١٣٩٣/٠٢/١٠

طبقه بندی صنایع بر اساس شدت تکنولوژی
١٣٩٣/٠١/٢٧

کدهای NAICS سال 2002 که صنایع فناوری برتر را تشکیل می دهند
١٣٩٣/٠١/٢٧

صنایع تولیدی طبقه بندی شده بر طبق صنعت تکنولوژیکی جهانی آنها  (ISIC Revision 2)
١٣٩٣/٠١/٢٧

صادرات فناوري پيشرفته
( درصدي از صادرات توليدي )

١٣٩٢/٠٥/١٦

صادرات با فناوری پيشرفته
(دلار آمريكا)


١٣٩٢/٠٥/١٦

١٢>

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.