دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - گزارش های رسانه ای
نگاهي به تجارت كالايي در جهان بويژه از ابتداي دهه 1990، نشان‌مي‌دهد كه نقش محوري و كليدي فن‌آوري در رشد و توسعه بنگاهها و كشورها امري روشن و ترديدناپذير است. در اين ميان كشورها، سازمانها و بنگاهها براي كاهش زيانهاي ناشي از تحولات جهاني و ادامه بقاء خود ناگزير به پذيرش شرايط جديد و محيط رقابتي با بهره‌گيري از ابزارها و ساز و كارهاي مختلف هستند. بديهي است كه كشورها تنها با اتكا به ابزارهاي سنتي و بدون بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي جديد و رقابتي نمي‌توانند در صحنه رقابت توفيق لازم را به دست آورند. از اين رو است كه امروزه بكارگيري فن‌آوري در توليد كالاها و خدمات به امري اجتناب ناپذير تبديل شده است.
بر اساس گزارش هاي اعلام شده، صادرات...
نویسنده: حسن ولي بيگي
١٣٩٢/٠٤/١٠
 با قرار گرفتن كليه توليدات صنايع با فناوري پيشرفته تمامي كشورهاي جهان به طور كامل و برابر در معرض رقابت بين‌المللي ، ارزش افزوده صنايع كارخانه‌اي آن مي‌تواند رقابتمندي فعاليت صنعتي با فناوري پيشرفته كشورها را تبيين نمايد. سرانه ارزش افزوده صنايع مورد مطالعه  مي‌تواند توان صنعت  يك كشور را در توليد و ارايه كالا با فناوري پيشرفته و پيچيده با در ...
نویسنده: يوسف حسن پور
١٣٩٢/٠٤/١٠
براساس بررسي‌هاي انجام شده، ارزش صادرات جهاني كالاهاي بافناوري پيشرفتهنزديك به دو هزار  ميليارد دلار مي‌باشد. در سال 2004 ارزش صادرات جهاني آن از رقم 1553 ميليارد دلار با نرخ رشد سالانه 8.6 درصد به 2230 ميليارد دلار در سال 2008 و 2359 ميليارد دلار در سال 2009  افزايش يافته است. آنچه مشهود است در طي سال‌هاي اخير اقتصاد جهاني شاهد رونق تجارت كالاهاي بافناوري پيشرفته ...
نویسنده: يوسف حسن پور
١٣٩٢/٠٤/١٠
صادرات كالا با فناوري پيشرفته نشان دهنده عملكرد صنايع كشور در تقسيم كار بين‌المللي و توانمندي‌هاي رقابتمندي آن در سطح بين المللي مي‌باشد. لذا بالا بودن آن، جهت گيري‌هاي سياست‌هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري كشورها را در حوزه  فناوري   در فضاي بين‌المللي، تبيين مي‌نمايد. آنچه مشهود است در طي سال‌هاي اخير، اقتصاد جهاني شاهد رونق تجارت كالاهاي بافناوري پيشرفته ...
نویسنده: يوسف حسن پور
١٣٩٢/٠٤/٠٩
صنايع كارخانه‌اي با فناوري پيشرفته در  دوراني كه به عصر شبكه معروف است فعاليت مي‌كنند. از ويژگي‌هاي اين دوره،‌ خلق و قابليت جذب در فناوري‌هاي نو است. از آنجائيكه صنايع كشور توانايي خلق همه نوع فناوري‌هاي جديد  را ندارد. انتقال ،‌جذب و بكارگيري فناوري‌هاي جديد  در صنايع كارخانه‌اي با فناوري پيشرفته نيازمند به مهارت‌هاي جديدي مي‌باشد ...
نویسنده: يوسف حسن پور
١٣٩٢/٠٤/٠٩
بررسي‌ها و شواهد آماري[1] نشان ميدهد رتبه ايران از لحاظ  صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته از ميان 170 كشور مورد مطالعه رتبه 70‌ام را به خود اختصاص داده كه در مقايسه با كشورهاي برتر منطقه سند چشم‌انداز  نظير امارات متحده عربي  با رتبه 33‌ام و با  تركيه  42‌ام  فاصله زيادي دارد. ارزش صادرات ايران بر مبناي سالنامه بازرگاني خارجي در انتهاي سال 1389 ،‌612 ميليون دلار  برآورد گرديد كه.....


[1] حسن‌پور ، يوسف (1390)،‌ طرح تدوين بسته سياستي وزارت بازرگاني در راستاي ارتقاء رقابتمندي صنايع بافناوري بالا
نویسنده: يوسف حسن پور
١٣٩٢/٠٤/٠٩
در دهه هشتاد كمتر كسي مي‌توانست پيش‌بيني نمايد كه در سه دهه آينده چه اتفاقاتي در جهان رخ خواهد داد و اين ابداعات و اختراعات به چه ميزان زندگي بشر را تحت تاثير قرار خواهد داد. انقلاب فناوري اطلاعات، كامپيوترهاي شخصي و اينترنت بطور كلي زندگي بشر را دگرگون كردند. حتي در عرصه تجارت بين‌الملل نيز با ورود اين ابداعات به بازار تحول عظيمي رخ داد.
حال اگر علم و فناوري به عنوان پيش‌ران كليدي خود در معرض پيش‌بيني قرار گيرد .....
نویسنده: حسن ولي‌بيگي
١٣٩٢/٠٤/٠٨
در خصوص ايران سعي مي‌شود در ابتداء جايگاه تحقيق و توسعه در برنامه پنجم مورد كنكاش قرار گيرد و سپس سياست‌هاي اتخاذ شده توسط ايران مورد بررسي قرار گيرد.
در برنامه پنجم بندهاي زير به بحث تحقيق و توسعه اشاره دارد[1]:
- ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون دركشور (بند «الف» ماده 16).
- افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به سطح 3 درصد تا پايان برنامه (بند «هـ» ماده 16).....


[1] . (فهيمه يحيائي, 1389)
نویسنده: حسن ولي بيگي
١٣٩٢/٠٤/٠٨
بدون ترديد، تحقيقات عامل پويايي‌هاي يک جامعه بوده و جامعه را زنده نگه‌ مي‌دارد. امروزه تمامي فعاليت‌هايي که منجر به بهبود کيفيت محصولات، بکارگيري فناوري‌هاي پيشرفته، بهبود فرآيندهاي توليد و کاهش هزينه تمام شده مي‌شود، همگي در قالب فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه شکل مي‌گيرد...
نویسنده: حسن ولي بيگي
١٣٩٢/٠٤/٠٨
صنايع كارخانه‌اي با فناوري پيشرفته توان رقابتمندي بالاتري نسبت به صنايع كارخانه‌اي با فناوري پايين و بر پايه منابع طبيعي دارند، لذا از توان بيشتري در بهبود عملكرد نسبي صادرات كشورها برخوردارند[1].در صنايع كارخانه‌اي با فناوري پيشرفته كه به دانش و اطلاعات گسترده مهارت بالا و فناوري پيچيده و پيشرفته نيازمندند، امكان نوآوري و افزايش بهره‌وري بيشتر است....


[1] (تدبير, 1385)
نویسنده: يوسف حسن پور
١٣٩٢/٠٤/٠٨


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.