یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - گزارش های رسانه ای
ظهور اينترنت و فن آوري هايي كه موانع ارتباطي را از ميان برداشتند، شركت‌ها گام‌به‌گام فعاليت‌هاي توليدي خود را از نظام سنتي به سامانه‌هاي مبتني بر زنجيره هاي تأمين[1] و توليد الكترونيكي تغيير دادند. فن‌آوري‌هاي مورد نياز در راستاي پياده‌سازي اين گذار، مبتني بر ابزارهاي مهندسي و سامانه‌هاي ارتباطي؛ داراي قابليت اطمينان بالا هستند. اين ابزارها، رويه هاي موجود در سامانه‌هاي توليدي را در ساختار منسجم مهندسي گرد‌هم‌آورده و فعاليت هاي توليدي از راه دور و همچنين فعاليت نظام‌هاي توليدي ديگر را يكپارچه‌مي سازد.
به‌طوركلي توليد الكترونيكي سامانه‌اي است كه فعاليت‌هاي توليدي را با حداقل  زمان....
نویسنده: دكتر مهدي فتح اله
١٣٩٢/٠٤/١٣
توجه به تغييرات سرسام آور جهاني در دنياي امروز و با توجه به پيشرفت‌هاي فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن در صنايع و خدمات مختلف، شركت‌ها توانمندي‌هاي گوناگوني از قبيل برقراري ارتباطات متنوع و بسيار، تركيب قابليت‌ها و شايستگي‌ها، جابجايي‌هاي سريع و متنوع، فعاليت‌ها و فرايندهاي چابك و مواردي از اين قبيل را كسب كرده‌اند. به عبارتي ديگر، سازمان‌ها قادر به توليد و ارائه خروجي‌هاي هوشمند بسياري در دنياي امروزي هستند. سازمان‌هاي امروزي بايد از وضعيت ايستا و كند كسب و كارها به چارچوب‌هاي پويا، سريع، با دسترسي ساده و فراوان و بدون محدوديت‌هاي زماني و مكاني و همچنين بدون در نظر گرفتن فرايندهاي كسب و كار و سيستم‌هاي رايانه‌اي مرتبط حركت نمايند. رويكردهاي سنتي در كسب و كار، بدليل عدم توانايي در ارائه محصولات پيچيده و متنوع و همچنين....
نویسنده: حنان عموزادمهديرجي
١٣٩٢/٠٤/١٣
عملكرد صادراتي و قدرت رقابتي ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند و به طور سنتي قدرت رقابتي يك كشور با ميزان صادرات آن شناسائي مي‌شود. كشورهايي كه محيط مناسبي را براي بنگاه‌هايشان فراهم مي‌كنند در حقيقت اجازه نوآوري و كشف و استفاده از فرصت‌هاي جديد در بازارها را به آنها اعطا مي‌كنند.  اين امرموجب مي‌گردد كه آنها به صادركنندگان موفقي تبديل گردند. از سوي ديگر مطالعات آنكتاد نشان مي‌دهد استفاده از فناوري اطلاعاتي در عرضه آن دسته از خدماتي كه از پويايي تقاضا[1]برخوردار هستند موجب افزايش قدرت رقابتي....


1.محصولات پويا، محصولاتي هستند كه ميانگين نرخ رشد آنها در يك دوره زماني معين برابر بامتوسط نرخ رشدآن صنعت(تمام آن طبقه از محصولات)باشد.
نویسنده: پريسا يعقوبي
١٣٩٢/٠٤/١٣
      امروزه تمامي کشورها به سمت توسعه اقتصادي مبتني بر فناوري پيشرفته و پيشرفته در حرکت مي‌باشند، مي‌توان گفت که 80 درصد درآمد اقتصادي در کشورهاي پيشرفته از بهره وري صنعتي محقق مي‌شود و بهره وري صنعتي در اين کشورها نيز با استفاده از فناوري پيشرفته و برتر به دست مي آيد.
      از سويي ديگر مطابق با تأكيدات مقام معظم رهبري و همچنين برنامه پنجم توسعه بايد ايران نيز به صدور خدمات با فناوري بالا توجه شاياني نمايد، در اين راستا، انعقاد تفاهم‌نامه‌اي ...
نویسنده: پريسا يعقوبي
١٣٩٢/٠٤/١٣
ريیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دراین باره گفت: بنگاههای تولیدی تجاری تاکنون به انواع دیگر رقابت پذیری که شامل رقابتمندی هزینه ای و واقعی است توجه می کرده اند در حالیکه"رقابت پذیری نوآوری" می تواند مسیر جدیدی را به سوي رشد و پیشرفت آنان بگشاید.
مهدی فتح اله "رقابت پذیری نوآوری" را شامل کسب شرایط مطلوب و داراي مزيت در بازارهای توسعه یافته جدید دانست و افزود: رقابتمندی بنگاهها درهزینه؛ درسطح بین کشوری خود را در قالب "قیمت های نسبی عوامل" و از طرف دیگر رقابتمندی واقعی خود را در قالب "توانایی بنگاهها درعملکرد واقعي تجاري " نمایان می کند.
وی با اشاره به اینکه واضح ترین نگرش به رقابت پذیری، از مسیر مقایسه...
نویسنده: دكتر مهدي فتح اله
١٣٩٢/٠٤/١٢
بررسي سير تكويني نظريه‌هاي جديد تجارت، مشخص مي‌شود كه تا دهه 70 ميلادي، نظريه‌هاي تجارت عمدتاً روي كاربرد، تعديل‌ و تعميم مدل‌هاي مرسوم تمركز داشتند. مدل‌هاي جديد تجارت بين‌الملل كه از اواخر اين دهه مطرح شدند در حقيقت عكس‌العملي بود به فروض غيرواقع‌بينانه نظريه‌هاي مرسوم تجارت بين‌الملل و به‌طور اخص مشاهدات تجربي كه با پيش‌بيني اين نظريه‌ها سازگار نبودند.
با طرح نظريه‌هاي جديد تجارت درمجموع مشخص مي‌شود كه مدل‌هاي تجارت درون صنعت براساس ويژگي‌هاي صنعت نظير ساختار بازار رقابت ناقص، وجود تمايز محصول وهمچنين صرفه‌هاي ناشي از مقياس، توسعه پديده تجارت درون صنعت را توضيح مي‌دهند. همين‌طور، از بررسي مباني اندازه‌گيري تجارت درون‌ صنعت مشخص مي‌شود كه...
نویسنده: مير عبداله حسيني
١٣٩٢/٠٤/١٢
طي چند سال اخير به دليل وقوع پديده‌ فناوري اطلاعات و نيز فرآيند جهاني سازي اقتصادها فعاليت شركتهاي دانش بنيان در بخشهاي مختلف فناوري و صنعتي از اهميت زيادي برخوردار شده است. تا جاييكه با مطرح شدن اين مباحث در مجامع علمي و اقتصادي كشورمان، لزوم توجه به اين مهم در قالب قانوني تحت عنوان
 « قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات» توسط دولت مطرح، و در سال 1389 به تصويب مجلس رسيد.
 مهمترين مواردي كه در حمايت از اين شركتها در قانون در نظر گرفته شده‌ است عبارتند از: اعطای کمک بلاعوض، اعطاي تسهیلات کم بهره، مشارکت در سرمایه گذاری، تخفیف مالیاتی، بخشش عوارض گمرکی و تخفیف بیمه ، تسهیل صدور ضمانت نامه، تسهیل استقرار...
نویسنده: رضوان آقاميرزائي
١٣٩٢/٠٤/١٢
دكتر مهدي فتح اله، در نشست تخصصي صنايع پيشرفته و توليد ملي گفت: با وضع قوانين و مقررات هدايتي و حمايتي موثر،مي توان شرايط محيط كسب و كار را براي توسعه و تجاري سازي محصولات دانش بنيان فراهم كرد.
وي بر ارايه ساز و كارهاي مناسب براي افزايش رقابت پژوهشي و كارآفريني تجاري در ميان دانشگاه ها و موسسات پژوهشي به منظور ساماندهي كسب و كارهاي دانش بنيان تاكيد كرد و افزود: بايد مهارت هاي مديريتي، بازاريابي و فروش متوليان كسب و كار دانش بنيان نيز ارتقا يابد.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، درك نقشه راه....
نویسنده: دكتر مهدي فتح اله
١٣٩٢/٠٤/١٢
فقيت در بازارهاي داخلي و خارجي نيازمند رقابت و همكاري است كه در دنيا اصطلاحاً به اين امر رقابت براي همكاري و همكاري براي رقابت مي گويند. يعني هر يك بدون ديگري ناكارآمد است. مساله مهم سازماندهي همكاري­ها، تعاملات اقتصادي و صنعتي با حفظ و تقويت رقابت آنها مي باشد. بنابراين شعار امروز دنيا اين است كه "يا شبكه يا هيچ چيز!" Networking or Not Working . با اين مقدمه مي توان گفت كه امروزه ديگر، فعاليت­هاي منتزع و منفرد، نمي­تواند متضمن توسعه اقتصادي باشند. كه در...
نویسنده: دكتر مهدي فتح اله
١٣٩٢/٠٤/١٢
بند 20 قطعنامه پایانی اولین سمینار تحقیق وتوسعه که در سال 1368 با حضو جمع کثیری از مقامات وبزرگان علمی کشور برگزار شد ، بر ایجاد مراکز تحقیق[1] وتوسعه در جوار کلیه موسسات صنعتی واجرایی به عنوان یک اصل ضروری و تشکیلاتی برای ساماندهی پژوهش تاکید گردید  اگر چه  پس از گذشت بیش از 23 سال کمتر نیازی به ذکر اهداف وادله چنین تاکیدی است ، اما بطوراجمال می توان گفت بواسطه انتزاع آزار دهنده علم وصنعت از یکدیگر  وبه منظور قرار گرفتن علوم دانشگاهی در حل مشکلات جامعه چنین تاکید وتجویز بجایی ارایه شد . زیرا فقط بخش کوچکی از علم تولید شده در دانشگاههای کشور بصورت کاربردی برای رفع مشکلات جامعه ونیازهای آن به کار گرفته می شد . در آن زمان تعدادی از دستگاههای اجرایی با تاسیس موسسات پژوهشی وابسته به....
نویسنده: محمدرضا صادقي فروشاني
١٣٩٢/٠٤/١٢


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.