پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - مقالات
بررسي اثرات تحريم هاي اقتصادي بر عملكرد شركت هاي دانش بنيان كشور
در عصر حاضر، پايدارترين رشد اقتصادي در جهان مربوط به اقتصادهاي دانايي محور است و در اين بين موتور محرك اين اقتصادها شركت هاي كوچك دانش بنيان هستند. با اين حال مشكلات متعدد فراروي اين شركت ها، منجر به نرخ بالاي شكست آنها در همان سال هاي اوليه مي گردد. بديهي است در شرايط تحريم و التهاب اقتصادي، اين مؤسسات كانون تأثيرات مختلف محيطي خواهند بود...
نویسنده: حسين فخاري، داوود سلماني، محمدرضا دارايي
١٣٩٣/٠٩/٢٩
مروري بر مدلهاي خطي تجاري سازي
شاه کليد دنياي امروز، خلق ارزش است. راهکار ورود به دنياي کسب و کار امروزي، فناوري است و شاه کليد فناوري، تجاري سازي و ارزش افزوده ناشي از آن است. تجاري سازي، فرايند تبديل فناوري هاي جديد به محصولات موفق تجاري است و در برگيرنده آرايه هاي مختلفي از فرايندهاي مهم فني، تجاري و مالي است که باعث تبديل فناوري جديد به محصولات يا خدمات مفيد مي شود. در اين مقاله پس از بررسي مفهوم تجاري سازي، مهمترين مدلهاي خطي تجاري سازي را بررسي خواهيم نمود. مدل هاي خطي که در اين مقاله بررسي شده اند عبارتند از مدل گلداسميت، مدل کوکوبو، مدل کوپر )مدل مرحله-دروازه(، مدل را ثول و زيگفيلد، مدل اندرو و سرکين، مدل جولي و مدل يونگ- دوک لي.
نویسنده: آيدا متين، شادي محمدي زاده
١٣٩٣/٠٩/٢٩
بررسى الگوى مناسب ساختار سازمانى شركت هاى دانش بنيان
شركت هاي دانش بنيان نقش كليدي در ايجاد توسعه اقتصاد دانش محور دارند. شركت هاي دانش بنيان، شركت هاي خصوصي يا تعاوني اند كه به منظور همافزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناورى و با ارزش افزوده فراوان تشكيل مي شوند...
نویسنده: نجف اللهياري فرد، رسول عباسي
١٣٩٣/٠٨/٠٦
سنجش توانمندي فناوري در سطح ملي، مورد مطالعه كشور ايران
سنجش توانمندي فناوري در سطح ملي يكي از مراحل كليدي سياست گذاري فناوري محسوب مي شود. اين سنجش نيازمند شاخص هاي مرتبط با حوزه فناوري و چارچوب مفهومي مناسب است به طوري كه جامعيت و دقت اين ارزيابي حفظ گردد. در اين مقاله سنجش توانمندي فناوري با استفاده از يكچارچوب ابتكاري و شاخص هاي خاص فناوري انجام مي شود. اين سنجش نگرشي جامع و سامانمند(سيستمي) درخصوص وضعيت فناوري در كشور ارايه مي دهد و زمينه ساز سياست گذاري و توسعه فناوري در راستاي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور خواهد بود.
نویسنده: علي فرقاني
١٣٩٣/٠٨/٠٦
عوامل مؤثر بر توليد صنايع با فناوري برتر در اقتصاد دانش محور
صنايع و خدمات با فناوري برتر به عنوان بخش محوري اقتصادهاي دانش محور محسوب شده و يکي از اصلي ترين شاخص هاي سنجش درجه دانش محور شدن يک اقتصاد مي باشند. در اين تحقيق سعي شده تا مباني و شاخص هاي صنايع با فناوري برتر معرفي شده و تأثير متغيرهاي پايه اي اقتصاد دانش محور يعني فناوري اطلاعات و ارتباطات، هزينه هاي تحقيق و توسعه و آموزش بر توليد صنايع با فناوري برتر بررسي و تحليل شود. جهت آزمون تأثير متغيرهاي پايه اي اقتصاد دانش محور بر توسعه صنايع با فناوري برتر با توجه به چارچوب لايه هاي اقتصاد دانش محور يک مدل کاب داگلاس طراحي شده است...
نویسنده: روح اله شهنازي
١٣٩٣/٠٧/٢٦
همكارى هاى فناورانه ؛ مفاهيم كليدى و عوامل موفقيت
در دنياى امروز، به ويژه پس از توسعه پارادايم نوآورى باز، همكاري هاي فناورانه از جمله مهمترين منابع نوآورى محسوب مى شود. چرا كه در فضاى جديد رقابت، سازمان ها نيازمند منابع نوآورى هستند و مزيت هاى رقابتى فعلى و منابع داخلى آنها براى رقابت پذيرى كافى نيست و بر اين اساس همكارى هاى فناورانه به عنوان ابزارى اثربخش براى توسعه مزيت رقابتى و از بين بردن شكاف ميان توانمندى هاى موجود و مطلوب به شمار مى آيند و اين باعث شده كه همكاري هاي فناورانه به عنوان موتور رشد و بهره وري در بازارهاي محلي و بين المللي و يكي از مهمترين ابزارهاى مديريت كسب و كار براي بهبود رقابت پذيري سازمان ها و مانورهاي راهبردي در محيط هاي پيچيده و پويا نقش خود را ايفا نمايد. ..
نویسنده: رضا انصارى
١٣٩٣/٠٧/٢٦
ارائه چارچوبى براى پياده سازى مديريت فناوري در بنگاه هاى فناوري محور
امروزه مديران دريافته اند كه فناوري مهمترين منبع ايجاد مزيت رقابتى و رشد در شركت ها است و از اين رو بايد مورد توجه قرار گيرد. براى مديريت فناوري در شركت ها چارچوب هاى متعددى ارائه شده است، اما همچنان يك چارچوب عملى و مجموعه ابزارهاى مدون براى بهره مندى از آن، در دسترس نمى باشد. تئورى توانمندى هاى پويا با تمركز بر ايجاد جريان پويايى از توانمندى در درون سازمان، مى تواند مفهومى مناسب در تدوين چارچوب مديريت فناوري در سطح بنگاه باشد. لذا اين مقاله سعى دارد با تكيه بر تئورى توانمندى هاى پويا با بررسى ادبيات موجود پيرامون فعاليت هاى مديريت فناوري چارچوبى را فراهم آورد تا علاوه بر معرفى فعاليت هاى مديريت فناوري، ارتباط آن با مفاهيم پيرامونى چون مديريت دانش و مديريت نوآورى مشخص نمايد...
نویسنده: رضا انصارى، جواد سلطان زاده
١٣٩٣/٠٧/٢٦
مدل‌ها، ابزارها و معیارهای موجود برای ارزیابی آثار اقتصادی فناوری نانو
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) با همکاری پیشگامی ملی فناوری نانوی آمریکا (NNI) در سال2012 کنفرانسی با عنوان سمپوزیوم بین المللی ارزیابی اثرات اقتصادی فناوری نانو برگزار کرد. دبیرخانه کنفرانس، علاوه بر انتشار گزارش این رویداد، اقدام به انتشار چهار مقاله نسبتا مفصل به عنوان پشتوانه علمی کنفرانس نمود. 
آنچه در ادامه می‌آید، ترجمه بخش نخست یکی از این مقالات با عنوان " مدل‌ها، ابزارها و معیار‌های موجود برای ارزیابی آثار اقتصادی فناوری نانو " است. ترجمه ادامه این مقاله در شماره‌ آینده منتشر خواهد شد...
نویسنده: حسین رجبی
١٣٩٣/٠٧/٢٠
نانوتولید و رقابت پذیری ایالات متحده آمریکا؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
در جولای سال 2013 میلادی، ایالات متحده آمریکا یک نشست راهبردی در زمینه نانوتولید برگزار نمود. در این نشست، کارشناسان رشته‌ها و حوزه‌های مختلف، الزامات و وضعیت کنونی فناوری نانو را از آزمایشگاه‌ها گرفته تا بازارها، تولید انبوه و بازار جهانی بحث و بررسی نمودند. این گزارش که در ژانویه سال 2014 میلادی منتشر شده است، مباحث کلیدی مطرح شده در این نشست را پوشش داده است...
نویسنده: ابراهیم عنایتی
١٣٩٣/٠٧/٢٠
سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیازهای جامعه در سال 2020؛ کاربردها؛ نانوفوتونیک و پلاسمونیک
گزارش "سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیاز‌های جامعه در 2020 " که به‌وسیله‌ی مرکز ارزیابی فناوری جهانی و با حمایت بنیاد ملی علوم تهیه شده است، دومین گزارش در مورد سمت و سوی تحقیقات فناوری نانو است که بعد از اولین گزارش به‌نام "نانو1"که در سال 1999 منتشر شد در سال 2011 منتشر شده است.
این گزارش که به گزارش "نانو2" موسوم است به بررسی پیشرفت‌های علم وفناوری نانو در دهه گذشته می‌پردازد و فرصت‌های پیش رو برای توسعه فناوری نانو در دهه آینده را نشان می‌دهد. در این گزارش دستاورد‌های فناوری نانو از سال 2000 خلاصه شده است. از آن مهم‌ترهدف‌های مورد انتظار برای تحقیقات فناوری نانو در دهه آینده و چگونگی رسیدن به آنها در قالب نیاز‌های اجتماعی توضیح داده شده است...
نویسنده: ماندانا جلالی، حمید نادگران
١٣٩٣/٠٧/٢٠


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.