دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - مقالات
تدابير مرزي در حمايت از حقوق مالكيت فكري
امروزه جعل و سرقت اموال فکري با دگرسویی جدید خود چالشهاي جدیدي را مطرح می نماید و کنترل ورود و خروج کالاهاي مجعول را به دغدغه اي اساسی مبدل گردانیده است. از این رو، نقش گمرك در نبردي موثر در برابر متجاوزان پر رنگ تر می گردد . این مقاله تلاش می کند به مطالعه تدابیر مرزي در مبارزه علیه جعل و سرقت مالکیت هاي فکري بپردازد و ضمن روشن نمودن ابعاد حقوقی آن، در تصویب قوانین ....
نویسنده: دكتر سعيد حبيبا/زهرا شاكري
١٣٩٢/٠٥/٣٠
نقش حمايت از حقوق مالكيت فكري در توسعه صادرات با رويكرد زنجيره تامين
امروزه سهم دانش و تحقيق وتوسعه در توليد كالاها و خدمات به سرعت در حال افزايش است و تنها طريق حقوقي براي حمايت از دانش و نو اوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه كه در كالاها و خدمات گوناگون ...
نویسنده: دكتر مسعود طارم سري
١٣٩٢/٠٥/٣٠
مالكيت فكري توسعه
هرچند امروزه هيچ صاحبنظري در اهميت مالكيت فكري و لزوم حمايت از حقوق مخترعين و پديدآورندگان آثار ادبي و عنري ترديدي نداشته و قانون گذار كشورهاي مختلف همسو با معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين المللي - مقررات ويژه اي را در اين زمينه تدوين كرده اند..
نویسنده: ژان لويي گوتال-ترجمه دكتر محسن صادقي
١٣٩٢/٠٥/٣٠
حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت
در مقاله زير پس از تعريف حقوق مالكيت فكري و حوزه ه هاي مختلف آن براي تلاش هاي بين المللي براي حمايت از حقوق مذكور در قالب كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي بين المللي مختلف تا مذاكرات دور اروگوئه و تدوين موافقت نامه سازمان....
نویسنده: دكتر وحيد بزرگي
١٣٩٢/٠٥/٣٠
پتانسيل هاي تجاري ايران با كشورهاي اسلامي آسياي جنوب غربي در صنايع با فناوري پيشرفته:سياست هاي راهبردي
تحكيم همگرايي بين كشورهاي اسلامي (به ويژه، در منطقه آسياي جنوب غربي) و توسعه فناوري در كشور از محورهاي سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي جمهوري اسلامي ايران است. بر اين اساس،هدف اين تحقيق برآورد پتانسيل هاي صادراتي و وارداتي ايران به /از كشورهاي اسلامي آسياي جنوب غربي در صنايع با فناوري بالا است.نتايج ما كه بر مبناي مدل جاذبه به دست آمده است...
نویسنده: دكتر جواد عابديني
١٣٩٢/٠٤/٢٦
سياستهاي تشويقي توسعه صادرات صنايع با فناوري پيشرفته در كشورهاي منتخب
هدف از ارائه اين مقاله بررسي سياستهاي تشويقي توسعه صادرات در كشورهاي منتخب در صنايع با فن آوري پيشرفته است بدين منظور ابتدا سياستهاي كلي توسعه صادرات كشورهاي كره جنوبي،مالزي،تايوان و تايلند را مورد كنكاش قرار داده و سپس به مطالعه و بررسي سياستها و برنامه هاي تشويقي توسعه صادرات صنايع الكترونيك در اين كشورها مي پردازيم .مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد....
نویسنده: حسن ولي بيگي
١٣٩٢/٠٤/٢٤
اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادي
در نظريه هاي تجارت در زمينه تركيب تكنولوژيك صادرات دو رويكرد ظرفيت پايه و قابليت پايه از يكديگر قابل تفكيك هستند. رويكرد سنتي ظرفيت پايه عامل اصلي كسب مزيت رقابتي كشورهاي در حال توسعه را ميزان موجودي عواملتولدي انهادانسته و با فرض بازار رقابت كامل...
نویسنده: امين مالكي
١٣٩٢/٠٤/١٦


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.