پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری
مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری
اكثر روش شناسي هاي موجود براي اندازه گيري و قيمت گذاري دارايي هاي نامشهود و سرمايه فكري، از درون پژوهش در حوزه هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري، مهندسي و غيره برخاسته است. نتيجه اين فرايندها دستيابي به برخي چارچوب ها و الگوهاي سنجش است كه براي توسعه توانمندي هاي بخش اقتصاد و سنجش دارايي هاي فكري قابل استفاده اند. تاكنون روش ها و رويكردهاي متنوعي براي قيمت گذاري دانش فني و فناوري ارائه شده است. برخي از اين روش ها كمتر مبتني بر محاسبات رياضي اند و به روش هاي كيفي موسوم هستند. برخي نيز بر پایه محاسبات رياضي نسبتاً پيچيده اي هستند. در اين مقاله، مطالعه اي درباره روش هاي مرسوم قيمت گذاري و نقاط ضعف و قوت هر يك از اين روش ها انجام شده است...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.