پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ارائه مدلی مفهومی جهت اولین مرکز رشد مجازی فناوری در کشور، با تکیه بر نظریه سازمانهای مجازی
ارائه مدلی مفهومی جهت اولین مرکز رشد مجازی فناوری در کشور، با تکیه بر نظریه سازمانهای مجازی
مقاله حاضر به بررسی ادبیات مراکز رشد مجازی به عنوان یکی از مدلهای نوین مطرح در این مراکز پرداخته، در ادامه با تکیه بر نظریه سازمانهای مجازی، اقدام به طراحی مفهومی اولین مرکز رشد مجازی فناوری ایران با توجه به زیرساختهای موجود در کشور می نماید...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.