پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
مفاهيم تحقيق و توسعه مرتبط با سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي كشورهاي ميزبان
مفاهيم تحقيق و توسعه مرتبط با سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي كشورهاي ميزبان
جهاني سازي تحقيق و توسعه پديده اي تازه نمي باشد. از اوائل دهه 1960 شركتها و كارخانجات فعاليتهاي بسياري در رابطه با
تحقيق و توسعه در خارج از كشورهاي خود به دلايل مختلف انجام داده اند . اما ميزان، ماهيت و هدف تحقيق و توسعه خارجي كه در گذشته انجام گرديده محدود بوده است .اينگونه فعاليتهاي تحقيق و توسعه، اغلب عهده دار تسهيل در انتقال تكنولوژي از طريق تطابق تكنولوژي شركتهاي مادر با شرايط عملياتي داخلي يا به دست آوردن سهم بيشتري از بازار داخلي مي باشد كه از طريق محصولات در حال توسعه اي كه اولويتهاي مشتريان داخلي را بهتر تامين مي كند، به دست مي آيد. هدف اصلي اين مقاله شناخت نيروهاي محركه ايست كه در وراي تحقيق و توسعه مرتبط با سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه مي باشد كه شناخت آنها به وسيله شركتهاي فرامليتي مليتي و مفاهيم آن براي توسعه كشورهاي ميزبان مخصوصاً براي ساخت كامل ظرفيت نوآوري مي باشد...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.