پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي هوشمندي انساني و ساختاري در سازمان هاي دانش بنيان
بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي هوشمندي انساني و ساختاري در سازمان هاي دانش بنيان
در محيط هاي متلاطم امروزي، موفقيت و قدرت سازمان هاي دانش بنيان بستگي به توان فكري كاركنان آنها دارد و يكي از بزرگ ترين چالش هايي كه اين سازمانها با آن مواجه هستند، اين است كه چگونه نسل جديد سازمان هاي هوشمند ايجاد شوند كه به طور خاص براي عصر دانايي طراحي شده باشند. اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين مسئله است كه چگونه مي توان يك سازمان دانش بنيان را كه عمده ترين دارايي هاي آن سرمايه هاي دانشي هستند، هوشمند كرد.
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.