دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
تدوین و پیاده سازی قراردادهای امتیاز تکنولوژی
تدوین و پیاده سازی قراردادهای امتیاز تکنولوژی
آن دسته از صنایع داخلی که برای حضور در بازار های رقابتی، ناگزیر به استفاده از تکنولوژی های توسعه یافته در خارج از کشور می باشند، با امضای قراردادهای امتیاز، چنین امکانی را برای خود فراهم می آورند. لذا سالانه هزاران قرارداد تکنولوژی منعقد می گردد که یک سوی آن شرکت های بزرگ و کوچک ایرانی قرار دارند و متاسفانه به علت نا آشنایی با قوانین بین المللی حقوق مالکیت معنوی و نحوه تنظیم قراردادهای امتیاز تکنولوژی، توان چانه زنی آنها در مراحل مذاکره به شدت کاهش یافته و در مرحله پیاده سازی قرارداد نیز با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.
بر این اساس، کتاب حاضر، در زمره اولین منابع به زبان فارسی در قلمرو حقوق مالکیت معنوی و خصوصا قراردادهای امتیاز تکنولوژی می باشد که می تواند مورد استفاده شرکت های مختلف در زمینه خرید تکنولوژی قرار گیرد.
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.