دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
نقش نظام حقوق مالكيت فكري در توسعه اقتصاد دانش‌محور
نقش نظام حقوق مالكيت فكري در توسعه اقتصاد دانش‌محور
اين كتاب حاصل طرح پژوهشي «بررسي اثرات اقتصادي و تجاري اجراي استانداردهاي بين‌المللي حقوق مالكيت فكري از جمله تریپس در ايران و بررسي تجربه ساير كشورها» است كه در گروه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني سازمان جهاني تجارت WTO انجام شده و طی آن اثرات حمايت از حقوق مالكيت فكري بر عملكرد اقتصادي 84 كشور مورد بررسي قرار گرفته است. متغيرهاي مورد بررسي شامل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، موجودي، نيروي كار، شاخص حمايت از حقوق مالكيت فكري، توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه براي 84 كشور مورد بررسي مي‌باشند. نتايج بررسي‌ها با استفاده از مدل پانل ديتا نشانگر وجود رابطه مثبت بين شاخص حقوق مالكيت فكري و عملكرد اقتصادي كشورهاي مختلف جهان مي‌باشد...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.