دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
سیاست های توسعه تولید و صادرات بخش های پویا در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران
سیاست های توسعه تولید و صادرات بخش های پویا در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران
هدف این کتاب، بررسی سیاست های صنعتی و حمایتی اتخاذ شده در کشورهای تازه صنعتی شده آسیا، نظیر کره جنوبی، تایوان، مالزی و تایلند است. بر این اساس، در فصول ابتدایی به بررسی راهبردهای اتخاذ شده توسط کشورهای مورد بررسی به صورت کلی و به طور خاص در بخش های مورد مطالعه پرداخته شده است. فصول میانی به بررسی ساختار فن شناختی و جایگاه کشورهای مورد بررسی در پلکان مزیت نسبی اختصاص دارد. فصول پایانی نیز به سیاست های حمایتی موجود در ایران و خلاهای حمایتی پرداخته و نهایتا راهبردها و سیاست های مناسب برای حمایت از صنایع مورد مطالعه ارائه شده است....
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.