دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - نشریات تخصصی
بولتن تحليلي با صنايع پيشرفته:صنعت دارو سازي/ شماره 3 /خرداد92
در بازار جهاني،موقعيت صنعت دارو سازي متفاوت از ساير صنايع با فناوري پيشرفته است.توسعه صنعت دارو سازي بيشتر از ساير تابع تحقيقات نوآورانه، سرمايه گذاري و مقررات دولتي است. اين صنعت از جمله سود آور ترين صنايع در گروه صنايع با فناوري پيشرفته است. با رشد مصرف دارو در جهان انتظار مي رود ارزش بازار جهاني محصولات دارويياز 982 ميليارد دلار در سال 2011 به 1.6 تريليون.....
نویسنده: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
١٣٩٢/٠٧/١٥
بولتن تحليلي صنايع با فناوري پيشرفته/ شماره 2 / ارديبهشت 92
تحقیق و توسعه  یک سرمایه گذاري بلند مدت است که با اتکا به نتایج حاصل از هزینه هاي انجام شده، منجر به تولید دانش جدید از طریق پژوهشهاي بنیادي میشود و در نهایت به تولید محصولات و خدمات ختم می شود. اثرات اقتصادي مهم  سرمايه گذاري  R&D به طور مستقیم به اشتغال همین بخش مربوط است و اثرات غیر مستقیم آن بصورت موج دار روي بهره وري عوامل تولید در سایر بخشها و رشد اقتصاديکشورها بخوبی مشهود است. به عنوان یک صنعت خدماتی ...
نویسنده: -
١٣٩٢/٠٤/١٩
بولتن تحليلي صنايع با فناوري پيشرفته/شماره 1 فروردين 92
با جهاني شدن  هر چه بیشتر اقتصادها، کاربرد فناوري یک عامل کلیدي در افزایش رشد و رقابت در میان شده است. شرکت هایی که کاربرد درجات فناوري نوآورانه را سرلوحه راهبرد توسعه خود قرار می دهند بازارهاي جدید را سریعتر بدست آورند، از منابع موجود استفاده .....
نویسنده: -
١٣٩٢/٠٤/١٨

<١٢

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.