دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در راستای اعتلا و ارتقاء دانش مدیریت فناوری با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت توسعه فناوری را منتشر می‌کند.

هدف از انتشار فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته مدیریت نوآوری و فناوری است.

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.