دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
فصلنامه صنعت و توسعه فناوری
فصلنامه صنعت و توسعه فناوری
هدف از این تهیه و انتشار این فصلنامه، انتشار یافته های پژوهشی مورد نیاز بخش های صنعت، معدن و تجارت می باشد. این فصلنامه با حمایت معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین و با همکاری جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت با دانشگاه چاپ و منتشر می شود...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.