دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - گزارش های پژوهشی
بسته حمایتی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا
در این گزارش بسته حمایتی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در جهت حمایت از تولید و صادرات محصولات با سطح فناوری بالا تدوین و پیشنهاد شده است....
نویسنده: پریسا یعقوبی
١٣٩٣/٠٤/١٦
ظرفیت ها و توانمندی های علم و فناوری هند
در این گزارش، ظرفیت ها و توانمندی های علم و فناوری هند در حوزه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است...
نویسنده: مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
١٣٩٣/٠٤/١٦
اختصاصی پرتال هایتک: شناسایی نیازهاي آماري مدیران و مسئولین تصمیم ساز حوزه صنایع فناوري بالا
نظر به اینکه تاکنون در کشور بررسی جمعی در خصوص نیازهاي اطلاعاتی مدیران حوزه صنایع با فناوري بالا صورت نگرفته است، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مذکور این پژوهش بر آن است تا با بررسی نیازهاي اطلاعاتی و آماري مدیران سطوح مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمین تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مدیران ارشد ذیربط را فراهم نماید....
نویسنده: محمد رضایی پور-لیلا ملکی
١٣٩٣/٠٤/١٦
اختصاصی پرتال هایتک: مأخذ شناسی صنایع با فناوری بالا (High-tech)
در گزارش حاضر به جمع آوري مشخصات منابع و ماخذي که در آنها مباحثی درباره صنایع پیشرفته و فناوري بالاست پرداخته شده است تا با استفاده از اطلاعات دقیق و جامع و همچنین تامین ابزارهایی براي تسهیل فرایندهاي تصمیم در حوزه تولید و تجارت کالاهاي با فناوري بالا به سیاستگذاران این حوزه و سایر حوزه هاي مرتبط کمک کند....
نویسنده: لیلا ملکی
١٣٩٣/٠٤/١٦
اختصاصی پرتال هایتک: عملکرد تجاری ایران در حوزه کالاهای با فناوری بالا طی سال های 1381 تا 1392
این گزارش به عنوان سومین شماره از سلسله گزارش های تحلیلی-آماری حوزه تولید و تجارت هایتک می باشد که به سفارش پرتال هایتک و توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تدوین گردیده است و طی آن آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد تجاری ایران در حوزه کالاهای با فناوری بالا طی سال های 1381 تا 1392  در سه بخش شامل وضعیت صادرات کالا با فناوری بالا، وضعیت واردات کالا با فناوری بالا و مقايسه صادرات و واردات كالاها با فنآوري بالا در ایران طی سال های 1382 تا 1391 ارائه شده است...
نویسنده: پرتال هایتک
١٣٩٣/٠٤/١٤
اختصاصی پرتال هایتک: روند واردات كالا با فنآوري بالا طي دو دهه اخير در نظام چند جانبه تجاري
این گزارش به عنوان دومین شماره از سلسله گزارش های تحلیلی-آماری حوزه تولید و تجارت هایتک می باشد که به سفارش پرتال هایتک و توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تدوین گردیده است و طی آن آمار و اطلاعات مربوط به روند واردات کالا با فناوری بالا طی دو دهه اخیر در نظام چند جانبه تجاری در سه بخش شامل وضعیت واردات جهانی صنایع با فناوری بالا، وضعیت واردات ایران در صنایع با فناوری بالا و وضعیت واردات ترکیه در صنایع با فناوری بالا ارائه شده است...
نویسنده: پرتال هایتک
١٣٩٣/٠٤/١٤
اختصاصی پرتال هایتک: روند صادرات كالا با فنآوري بالا طي دو دهه اخير در نظام چند جانبه تجاري
این گزارش به عنوان اولین شماره از سلسله گزارش های تحلیلی-آماری حوزه تولید و تجارت هایتک می باشد که به سفارش پرتال هایتک و توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تدوین گردیده است و طی آن آمار و اطلاعات مربوط به روند صادرات کالا با فناوری بالا طی دو دهه اخیر در نظام چند جانبه تجاری در سه بخش شامل وضعیت صادرات جهانی صنایع با فناوری بالا، وضعیت صادرات ایران در صنایع با فناوری بالا و وضعیت صادرات ترکیه در صادرات صنایع با فناوری بالا ارائه شده است...
نویسنده: پرتال هایتک
١٣٩٣/٠٤/١٤
اختصاصی پرتال هایتک، ترسيم چشم انداز، ماموریت و اهداف كمي صادرات كالا با فناوري ایران در افق 1394
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سياست‌گذار بخش تجاري در راستاي پيشبرد صادرات كالا با فناوري بالا و به‌منظور حصول به اهداف عاليه بخش تجاري مستلزم ترسيم چشم‌انداز‌ها، ‌ماموريت و تدوين اهداف كيفي و كمي در ارتباط با صادرات كالا با فناوري بالا است. در اين راستا، در این گزارش تلاش مي‌شود تا با نگاهي جديد به صادرات كالا با فناوري بالا و بخش بازرگاني، فضاهاي پيش‌رو و چالش‌ها و فرصت‌هاي موجود را شناسايي نموده و راهكارهاي عملياتي در اين خصوص ارايه گردد...
نویسنده: دکتر یوسف حسن پور
١٣٩٣/٠٤/٠٩
اختصاصی پرتال هایتک: مروزی بر مباني و ابعاد حقوق مالكيت فكري
در تعريف حقوق مالكيت فكري انديشمندان و محققان، تعريف‌هاي مختلف و متنوعي را بيان كرده‌اند. در يك چارچوب‌بندي اوليه تعريف ناظر بر بعد اقتصادي، تعريف ناظر به موضوع، تعريف ناظر به شخصيت پديدآورنده، تعريف ناظر به احكام مالكيت فكري، تعريف به لحاظ اجزاء و افراد پديده فكري مهمترين مناظر ورودي صاحبنظران به حقوق مالكيت فكري هستند...
نویسنده: دکتر حسین نوروزی
١٣٩٣/٠٤/٠٩


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.