دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - منابع علمی - گزارش های پژوهشی
كمبودها و مغايرتهاي موجود در قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري در مقايسه با موافقت نامه تريپس
اولين قانون خاص ايران درباره حقوق مالكيت صنعتي، قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب سال 1310 بود  كه به دليل گذشت زمان زيادي از تصويب آن، در سال 1386 قانون جديدي به نام «قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري» براي يك دوره آزمايشي پنجساله جايگزين آن شد. اين قانون كه حتي از نظر جمله­ بندي شباهت زيادي با مفاد موافقت­نامه جنبه­ هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (تريپس) سازمان تجارت جهاني داشت، نظام حقوق مالكيت صنعتي ايران را تا حد زيادي به استانداردهاي بين­ المللي نزديك ساخت، گو اين كه هنوز در آن كمبودهايي به چشم مي­خورد. در همين راستا، در این گزارش كمبودها و مغايرتهاي قانون مذكور در حوزه­ هاي علايم تجاري، طرحهاي صنعتي، حق اختراع و نام تجاري برشمرده شده است ....
نویسنده: وحید بزرگی
١٣٩٣/٠١/٢٧
سازوکارهای ستاد توسعه فناوری نانو بمنظور توسعه محصولات فناوری نانو از ایده تا بازار
طولانی بودن مسیر ورود یک فناوری از مرحله توسعه تا بازار و از سویی مفقود ماندن حلقه های مهمی از زنجیره اتصال فناوریهای نوین به بازار، باعث ایجاد ضعف در تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و پژوهش در کشور شده است. به همین منظور ارائه خدمات توسعه فناوری به شرکت ها و فناوران حقیقی و حقوقی باعث افزایش تعداد فناوری های موفق و کاهش زمان تجاری سازی دستاورهای فوق می گردد. در همین راستا، ستاد توسعه فناوری نانو به منظور تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره "ایده تا بازار"، کاهش زمان تجاری سازی فناوری نانو و حمایت از فناوران و شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی پروژه ها و فناوری های حوزه نانو، "کریدورخدمات فناوری تا بازار" و "کارگروه صنعت و بازار" را بنیان نهاده است که در این گزارش به معرفی هر یک از این ساختار ها پرداخته شده است....
نویسنده: -
١٣٩٢/١٢/٠٦
بررسی ادبیات علمی و وضع فعلی پارک ها، شهرک ها و مناطق علمی ، فناوری و صنعتی در جمهوری اسلامی ایران
این طرح مطالعاتی قصد دارد تا با مرور ادبیات علمی موجود در حوزه سیاست­گذاری و مدیریت پارك‌ها و مراکز فناوری و صنعتی و همچنین سندهای ملی داخلی مانند برنامه‌های توسعه و مأموریت­ ها و وظایف نهادهای موجود و انجام مصاحبه با خبرگان این حوزه و انجام مطالعه تطبیقی با سایر کشورها، بسته‌های پیشنهادی‌ لازم را جهت حل معضلات ناشی از وجود مراکز مشابه و همچنین ساماندهی فعاليت‌های آن­ها ارائه دهد تا زمینه لازم جهت توسعه کاربرد این مراکز در کشور مهیا گردد.
نویسنده: -
١٣٩٢/١٢/٠٦
بررسی وضعیت موجود، عارضه یابی، تحلیل وضعیت و ارائه راهکار در خصوص "پارک های علمی و فناوری، شهرک های فناوری و مناطق ویژه هایتک"
در حالی که جوامع بشری با شتاب بی سابقه ای به سمت "جامعه دانشی" پیش می روند، شواهد و روندهای جهانی حاکی از آن هستند که رقابت پذیری کشورها به توانایی های آنها در ایجاد، بکارگیری و انتقال دانش، بویژه دانش تکنولوژیک بستگی دارد. از این رو در سطح جهان شاهد اتخاذ استراتژی های گوناگونی برای افزایش اثر بخشی فعالیت های علمی و تکنولوژیک و انتقال دستاورهای آنها به صنعت و بازار هستیم. یکی از این استراتژی ها، اجرای برنامه های تکنولوژیک با محور قرار دادن یک مکان فیزیکی است که معمولا تحت عناوینی همچون "پارک های فناوری"، " پارک های علمی"، " شهرک های تحقیقاتی"، " مناطق تکنولوژیک" و غیره به اجرا در می آیند. این مکان های فیزیکی، از یک سو به توسعه و انتقال دانش تکنولوژیک به بنگاه های صنعتی کمک می کنند و از سوی دیگر موجبات رشد بنگاه های جدید "تکنولوژی محور" را فراهم می سازند. از این رو در یک جمع بندی کلی می توان آنها را مرکز و منشا نوآوری و کارآفرینی تکنولوژیک به حساب آورد.
بر این اساس، در گزارش حاضر به موضوع بررسی وضعیت موجود، عارضه یابی، تحلیل وضعیت و ارائه راهکار در خصوص "پارک های علمی و فناوری، شهرک های فناوری و مناطق ویژه هایتک" پرداخته شده است.
نویسنده: -
١٣٩٢/١٢/٠٤
آشنايي با مباحث تجاري سازي و موسسات پشتيباني و حمايتي در حوزه زيست فناوري
در این گزارش، ضمن معرفی برخی مفاهیم تجاری سازی، نظیر روش های مختلف انتقال فناوری و همچنین نحوه تسهیل فرایند انتقال فناوری، نسبت به معرفی موسسات، مراکز و طرح های مختلف حمایتی و پشتیبانی از موضوع فناوری و تجاری سازی در کشور پرداخته شده و روش ها، فرایندها و فرم های مربوط به نحوه حمایت موسسات و مراکز مرتبط را از توسعه و تجاری سازی فناوری ارائه نموده است.
نویسنده: پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري
١٣٩٢/١٢/٠٣
سند ساز و کار اجرایی راهبرد توسعه علوم و فناوری در کشورهای اسلامی
سند ساز و کارهای اجرایی راهبرد توسعه علوم و فناوری در کشورهای اسلامی، به همت سازمان آیسسکو و کمیته دائمی همکاری های علمی و فناورانه سازمان کنفرانس اسلامی(کامستک) تدوین شده است. این سند پس از اعمال اصلاحات لازم در آن، در هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران مورد تصویب قرار گرفته است.
در این سند قابلیت ها و توانمندی های علمی و فناوری و همچنین ضعف ها و نارسایی های کشورهای اسلامی در زمینه علوم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شده است. همچنین راهکار های لازم برای توسعه علوم و فناوری با تکیه بر توانمندی های بومی کشورها ارائه شده است....
نویسنده: -
١٣٩٢/١١/٣٠
پایگاه های فناوری(Technology Platforms)
توسعه فناوری یکی از ضرورت های توسعه هر کشور جهت دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی است. دستیابی به این توسعه نیازمند برنامه ریزی کلان جهت رسیدن به اهداف مشخص در حوزه اقتصاد، صنعت و فناوری است. با توجه به اهمیت این مساله، الگوها و نظام هایی در دنیا جهت توسعه فناوری در سطح کلان طراحی و اجرا شده است. در این گزارش، الگوی پایگاه های فناوری(Technology Platforms) به عنوان یکی از الگوهای مورد استفاده جهت توسعه فناوری در سطح کلان مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش حاضر می تواند کمک بسیار مناسبی جهت تدوین الگوی توسعه فناوری در کشور و تبیین الزامات مربوط به تدوین این الگو باشد....
نویسنده: وزارت صنایع و معادن(سابق)- معاونت برنامه ریزی و توسعه فناوری
١٣٩٢/١١/٢٧
گزارش چارچوب و مفاهیم تکنولوژی های برتر
به دلیل اهمیت روزافزون فناوری های پیشرفته در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این گزارش به بررسی مفاهیم مطرح در صنعت با نگاه تکنولوژیکی و بالاخص با رویکرد فناوری های برتر پرداخته  شده است. در واقع این گزارش پژوهشی، با روشن ساختن مفهوم تکنولوژی، به دنبال جایگاه فناوری های برتر در آن بوده و به همین دلیل، به ارائه طبقه بندی های مختلف این حوزه پرداخته تا با رویکردهای متفاوت در این حوزه آشنا شده و سپس به ارائه تعریف صریح از آن پرداخته تا گامی در جهت شفاف سازی مفاهیم مطرح در این حوزه برداشته شود و به دلیل تمرکز این گزارش بر مفهوم صنعت و به منظور شفاف کردن چارچوب های آن به بیان تعاریف مختلف از آن و به ارائه طبقه بندی­های موجود در این مبحث اقدام نموده و در ادامه سعی بر مشخص نمودن نقش فناوری بالاخص فناوری های برتر در صنعت و معدن  شده است .در واقع هدف از تدوین این گزارش، کمک به تصمیم سازان عرصه فناوری به خصوص فناوری های برتر می­باشد تا تصمیمات آن ها بر اساس مفاهیم علمی صورت پذیرید.
نویسنده: -
١٣٩٢/١١/٢٢
آسیب شناسی کاربرد فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ( با تاکید بر فناوری های نوین)
با نزديک شدن به قرن بيست و يکم، استفاده از فناوري‌هاي نوظهور براي افزايش توليد و مديريت منابع و توليد فراورده‌هاي جديد به منظور تامين نيازهاي داخلي و سودآوري صنعت معدن ضروري است. چنانچه صنعت معدن در جاي خود از فناوري‌هاي ياد شده استفاده کند، در تمام مراحل معدنکاري از انرژي، زمين، سرمايه و نيروي کار بهره‌برداري بيشتري کرده و در نتيجه به صنعتي ايمن و پاک، با بازده کيفي بيشتر و هزينه کمتر تبديل خواهد شد.
در این گزارش سعی بر آن است که با استفاده از ورودی های مطالعاتی (مطالعات میدانی، مطالعات تطبیقی، مطالعات اسناد موجود و ...) اهمیت معدن و صنایع معدنی و نیز نقش فناوری های نوین در توسعه روز افزون این بخش تبیین گردد تا مبنایی برای انجام تحقیقات آتی در حوزه های مشابه برای فعالان عرصه معدن و صنایع معدنی فراهم شود. امید برآن داریم که به یاری حق تعالی این هدف محقق گردد.
نویسنده: -
١٣٩٢/١١/٢٢
بررسي اثرات اقتصادي و تجاري اجراي استاندارهاي بين المللي حقوق مالکيت فکري از جمله TRIPs در ايران و بررسي تجربه ساير کشورها
حقوق مالکيت سنگ بناي اقتصاد آزاد و رقابتي است. کشورهايي که حقوق مالکيت را تعريف و اجرا نموده­اند به بالاترين سطح رفاه و آزادي دست يافته­اند. حقوق مالکیت دارای دو بعد فیزیکی و فکری است که امروزه جنبه حقوق مالکيت فکري از اهمیت بالایی برخوردار شده است. حقوق مالکيت فکري در معناي وسيع آن به حقوقي اطلاق مي­شود که از فعاليت­هاي فکري در زمينه­هاي مختلف صنعتي، علمي، ادبي و هنري منشاء گرفته است. حمایت از حقوق مالکيت فکري يکي از ساختارهاي نهادي ضروری براي تقويت نظام نوآوري و خلاقیت در جامعه ...
نویسنده: دکتر حسین نوروزی
١٣٩٢/٠٥/٣٠


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.