یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧
گزارش عملکرد تجارت خارجی ایران در سال 1392
گزارش عملکرد تجارت خارجی ایران در سال 1392
در این گزارش که توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و منتشر شده است، وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1392، شامل صادرات، واردات و شاخص های تجاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.