پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
بررسی ابعاد مدیریت تکنولوژی و فناوری-بخش چهارم: بازاریابی فناوری
بررسی ابعاد مدیریت تکنولوژی و فناوری-بخش چهارم: بازاریابی فناوری
مسئله بازاريابي و فروش در شركت هايي كه در تجارت فناوري و محصولات فناورانه فعاليت مي كنند، اهميت حياتي دارد . شركت هاي كوچك و متوسط فعال در عرصه فناوري از جمله شركت هايي هستند كه چگونگي بازاريابي و فروش محصول كه دانش فني و يا فناوري است،  براي آنها نقش تعيين كننده و بسيار حياتي دارد....
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.