پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
بررسی ابعاد مدیریت تکنولوژی و فناوری-بخش پنجم: راهکارهای توسعه فناوری
بررسی ابعاد مدیریت تکنولوژی و فناوری-بخش پنجم: راهکارهای توسعه فناوری
در این گزارش، راهکارهای مختلف توسعه فناوری تشریح شده است...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.