پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
بررسی ابعاد مدیریت تکنولوژی و فناوری-بخش ششم: كريدورهاي علم و فناوري، ابزاري براي ارزيابي
بررسی ابعاد مدیریت تکنولوژی و فناوری-بخش ششم: كريدورهاي علم و فناوري، ابزاري براي ارزيابي
سابقه ايجاد شهرك ها، پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري به عنوان پديده اي نوين در نظام تحقيقات جهاني به چند دهه مي رسد. نخستين پارك تحقيقاتي در سال 1951 به نام پارك دره سيليكون در آمريكا ايجاد شده است . با شروع انقلاب الكترونيك از اين پارك، توجه جهانيان به طور جدي به اين رهيافت معطوف گشت. تا جايي كه امروزه متجاوز از ده ها شهرك و هزاران پارك تحقيقاتي و ده ها هزار مركز رشد در اندازه ها و ابعاد مختلف در كشورهاي مختلف جهان شكل گرفته و بخش قابل توجهي از فعاليت هاي تحقيقاتي خصوصاً تحقيقات كاربردي و توسعه اي منجر به توليد، در اين كريدورها سازمان يافته است...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.