سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
منابع - منایع آماری - آمار تولید
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد

سهم از كل شاغلين صنايع كارخانه‌اي(درصد)

نسبت ارزش افزوده به توليد

تعداد كارگاه‌هاي صنايع با فناوري پيشرفته(واحد )

تعداد شاغلين صنايع با فناوري پيشرفته (نفر )

سهم از كل سرمايه‌گذاري صنايع كارخانه‌اي(درصد)

سهم از كل ارزش‌ توليدات صنعت كارخانه‌اي (درصد)

سهم از كل ارزش‌ افزوده صنعت كارخانه‌اي (درصد)

نرخ رشد سالانه ارزش افزوده(درصد، به قيمت ثابت 1380)

نرخ رشد سالانه ارزش توليدات(درصد، به قيمت ثابت 1380)


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.