سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
سهم از كل ارزش‌ افزوده صنعت كارخانه‌اي (درصد)