سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
سهم از كل ارزش‌ توليدات صنعت كارخانه‌اي (درصد)