سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
منابع - منایع آماری - آمار تجارت
سهم صادرات ماشین آلات غیر الکترونیک از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )

سهم صادرات فرآورده‌هاي شیمیایی از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )

سهم صادرات جنگ افزارها از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )

سهم صادرات با فناوري پيشرفته از كل صادرات غير نفتي (درصد)

درصد پوشش صادرات كالاهاي بافناوري پيشرفته(نسبت صادرات به واردات، درصد)

خالص صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته (ميليون دلار)

ارزش كل صادرات غير نفتي (ميليون دلار )

ارزش صادرات جنگ افزارها ( هزار دلار )

ارزش صادرات فرآورده‌هاي شیمیایی ( هزار دلار )

ارزش صادرات ماشین آلات غیر الکترونیک ( هزار دلار )


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.