دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - منایع آماری - آمار تجارت
ارزش صادرات ماشین آلات الکترونیکی ( هزار دلار )
سهم صادرات محصولات ابزاردقیق یا ابزارآلات علمی از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )
ارزش صادرات ابزاردقیق یا ابزارآلات علمی ( هزار دلار )
سهم صادرات محصولات ماشین‌های رايانه‌اي و اداری از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )
ارزش صادرات محصولات ماشین‌های رايانه‌اي و اداری ( هزار دلار )
ارزش صادرات محصولات صنایع هوا-فضا ( دلار )
سهم صادرات محصولات الکترونیکی و مخابراتی از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته(درصد)
ارزش صادرات محصولات الکترونیکی و مخابراتی( هزار دلار )
نرخ رشد سالانه ارزش صادرات با فناوري پيشرفته (درصد)
ارزش صادرات با فناوري پيشرفته(ميليون دلار )


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.