سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
ارزش صادرات ماشین آلات غیر الکترونیک ( هزار دلار )