چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
ارزش صادرات ماشین آلات غیر الکترونیک ( هزار دلار )