سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
ارزش صادرات فرآورده‌هاي شیمیایی ( هزار دلار )