سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦
ارزش صادرات فرآورده‌هاي شیمیایی ( هزار دلار )