پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ارزش صادرات فرآورده‌هاي شیمیایی ( هزار دلار )