سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
ارزش صادرات فرآورده‌هاي شیمیایی ( هزار دلار )