سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
ارزش كل صادرات غير نفتي (ميليون دلار )