سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
ارزش كل صادرات غير نفتي (ميليون دلار )