سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
خالص صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته (ميليون دلار)