سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
منابع - اسناد بالا دستی - برنامه ها
معرفی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
در این گزارش نسبت به معرفی اساسنامه، اهداف، وظایف، فرایندهای کاری و نحوه حمایت از پژوهشگران و خلاصه عملکرد حمایت های انجام شده توسط این صندوق از پژوهشگران اقدام شده است. هدف از ایجاد این صندوق، ارائه کمک ها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به پژوهشگران ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی برای شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم و فناوری و بهره مند شدن مردم از نتایج آنها در کشور می باشد...
نویسنده: -
١٣٩٣/٠٣/١٧

برخی حمایت ها و تسهیلات قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان
شرکتها و موسساتی که شاخصهای موجود  در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را داشته باشند و بعد از طی مراحل ارزیابی از طریق "کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" تایید گردند؛ به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می‌شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه این صندوق استفاده نمایند...
نویسنده: -
١٣٩٣/٠٢/٠٧

خوشبختانه در طي يك دهه اخير همزمان با تدوين سند‌هاي بالادستي، برنامه‌هاي راهبردي مختلفي در حوزه صنعت و بنگاه‌هاي صنعتي تدوين شده ‌است كه عبارت است از :
1-  سند راهبردي توسعه صنعتي جمهوري اسلامي ايران
2- سند راهبرد توسعه فناوري نانو
استراتژيها، برنامه‌ها، واقدامات اجرايي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته
نویسنده: -
١٣٩٢/٠٤/١٨

ماده 16:
 دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
و ) وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکاري ساير دستگاههاي ذي ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد....
نویسنده: -
١٣٩٢/٠٤/١٨

ماده يك:
بند د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني،كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فن آوري و اطلاعات و خدمات فني مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.....
نویسنده: -
١٣٩٢/٠٤/١٨

تحريمي كه توسط استكبار جهاني عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود صنايع حساس ما را نشانه گرفته و در صدد است كه صنايع ويژه و زيربنايي و راهبردي كشور ما را كه حاصل چندين سال سعي و تلاش و كوشش و...
نویسنده: -
١٣٩٢/٠٤/١٨

براساس اين طرح و درصورت تصويب نهايي در صحن علني، هر يک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي از اجراي اين قانون جلوگيري يا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا يکسال حبس تعزيري و انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محکوم خواهند شد. 
طرح حمايت از توليد که از سوي مجلس شوراي اسلامي براي پشتيباني از صنعت و توليد کشور تدوين شده، بعد از بالغ بر هجده ويرايش، هم اکنون نهايي شده است و به زودي در صحن علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد.....
نویسنده: -
١٣٩٢/٠٤/١٨

ماده 1:
د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و کار آفريني صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ....)، فن‌آوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش ‌غير‌دولتي که توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبکه بانکي داخلي و بانک‌هاي ايراني خارج از کشور به صورت تسهيلات با تضمين کافي استفاده نمايد.....
نویسنده: -
١٣٩٢/٠٤/١٧
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.