دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
معرفی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
معرفی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
در این گزارش نسبت به معرفی اساسنامه، اهداف، وظایف، فرایندهای کاری و نحوه حمایت از پژوهشگران و خلاصه عملکرد حمایت های انجام شده توسط این صندوق از پژوهشگران اقدام شده است. هدف از ایجاد این صندوق، ارائه کمک ها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به پژوهشگران ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی برای شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم و فناوری و بهره مند شدن مردم از نتایج آنها در کشور می باشد...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.