دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
منابع - اسناد بالا دستی - قوانین و مقررات
آیین نامه تاسیس و اساسنامه پارک های علم و فناوری
در این مستند،  ابتدا آیین نامه و مقررات مربوط به نحوه ایجاد پارک های علم و فناوری ارائه شده است و در ادامه نیز اساسنامه این مراکز تشریح گردیده است.
١٣٩٣/٠٢/٢٠
دستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در راستای اجرایی نمودن قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره 57953/258 مورخ 30/08/1389، تشخیص صلاحیت، رتبه بندی، تعیین دوره اعتبار و صدور مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق کارگزاران دارای صلاحیت بر اساس این دستورالعمل انجام می گیرد...
١٣٩٣/٠٢/١٥
فرایند تجاری سازی تحقیقات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
فرایند تجاری سازی تحقیقات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

١٣٩٣/٠٢/١٤
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

١٣٩٣/٠٢/١٤
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

١٣٩٣/٠٢/١٤
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد

١٣٩٣/٠٢/١٠
شيوه نامه ايجاد شركت هاي دانش بنيان ويژه دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي و اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري
به منظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت­ها و توانايي­هاي موجود در دانشگاه­ها و موسسات پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و اعضای هیات علمی آنها و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (بند الف ماده 48 و ماده 51 قانون برنامه چهارم) شركت­هاي دانش­ بنيان با شرايط زير ايجاد مي­شوند:
 شركت دانش ­بنيان به شركتي گفته مي­شود كه از %1 تا %100 سهام آن متعلق به يك دانشگاه يا واحد پژوهشي و یا از 51 تا 100 درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه­ها يا واحدهای پژوهشي  باشد. در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از %50 باشد شركت دانش­ بنيان خصوصي است و در غير اينصورت شركت دانش بنيان دولتي است....

١٣٩٣/٠٢/١٠
آیین نامه استفاده پاركهاي فناوري از تسهيلات قانوني مناطق آزاد
آیین نامه استفاده پاركهاي فناوري از تسهيلات قانوني مناطق آزاد
١٣٩٣/٠٢/٠٧
راهنمای ایجاد شرکت ها و موسسات دانش بنیان
در این مستند، ضمن بیان تعریف و اهداف ایجاد شرکت های دانش بنیان، مراحل اجرایی لازم جهت ایجاد این شرکت ها بیان شده است...
١٣٩٣/٠٢/٠٧
جایگاه های تک در قانون برنامه پنجم توسعه کشور
طبق ماده ۱۶ برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است برای دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم توسعه اقدام‌هایی را انجام دهد. این اقدام‌ها از بازنگری در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی را شامل می‌شود تا افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی....
١٣٩٣/٠٢/٠٣


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.