دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
آیین نامه حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای خارجی
آیین نامه حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای خارجی
در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های حضور اين شرکتها در نمايشگاه های خارج از کشور توسط کريدور صادرات محصولات دانش بنیان پرداخت می گردد. اين حمايت در راستای معرفی توانمندی های شرکت ها و بمنظور توسعه بازار صادرات محصولات شرکتهای دارای تايیديه دانش بنیان تدوين شده است. شرکتهای دارای تائیديه دانشب نیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيین نامه، مشمول اين حمايت ها می باشند...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.