پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
آیین نامه حمایت از تهیه اقلام تبلیغاتی توسط شرکت های دانش بنیان
آیین نامه حمایت از تهیه اقلام تبلیغاتی توسط شرکت های دانش بنیان
در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های تهیه اقلام تبلیغات و بازاريابی بین الملل شامل کاتالوگ، بروشور و CD تبلیغاتی و ...  به شرکتهای دانش بنیان پرداخت می گردد. اين حمايت در راستای ايجاد توانمندی های شرکت ها و بمنظور تامین الزامات اولیه تبلیغات و بازاريابی بین المللی درنظر گرفته شده است. شرکتهای دارای تائیديه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيین نامه، مشمول اين حمايت ها می باشند...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.