یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧
آیین نامه حمایت از تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان
آیین نامه حمایت از تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان
تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین المللی يکی از بهترين ابزارهای دستیابی به اين اطلاعات و همچنین تدوين برنامه صادراتی کارا است. به همین منظور و در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولاتِ شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های تهیه اين گزاراشات از طريق کارگزاران خبره اين حوزه، برای شرکتهای دانش بنیان پوشش داده می شود. شرکتهای دارای تائیديه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيی ننامه، مشمول اين حمايت ها می باشند...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.