دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
آیین نامه حمایت از طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان
آیین نامه حمایت از طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان
محصولات و تجهیزات تولید داخل عموما بدلیل طراحی صنعتی ضعیف و يا فقدان بسته بندی مناسب با وجود مزيت های فنی و قیمتی، در ترغیب مشتريان و رقابت با محصولات خارجی مشابه عملکرد مناسبی ندارند. لذا و با توجه به حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از حمايت از شرکتهای دانش بنیان جهت توسعه بازارهای صادراتی محصولات خود، ارايه اين خدمات در سبد خدمات کريدور صادرات در دستور کار قرار گرفته است. شرکتهای دارای تايیديه دانش بنیان میتوانند از خدمات طراحی صنعتی بر مبنای روند ذکر شده در اين آيین نامه استفاده نمايند...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.