سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
فاهم نامه همكاري ميان "سيدرضا نوروززاده " رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و "دكتر محمدرضا رضوي"  رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني امضا شد. از جمله موضوعات تفاهم نامه مي توان به تشكيل اتاق فكر مشترك ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موسسه براي شناسايي موانع و ضعف هاي عرضه و تقاضاي بازار محصولات و خدمات صنعتي و يافتن راهكارهاي برطرف كردن مشكلات در چارچوب ماموريت هاي سازمان ياد شده اشاره كرد...
منبع خبری: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی-پرتال هایتکتاریخ: ١٣٩٣/١٢/٢٣

متن کامل
تفاهم نامه همكاري ميان "سيدرضا نوروززاده " رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و "دكتر محمدرضا رضوي"  رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني امضا شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،‌ از جمله موضوعات تفاهم نامه مي توان به تشكيل اتاق فكر مشترك ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موسسه براي شناسايي موانع و ضعف هاي عرضه و تقاضاي بازار محصولات و خدمات صنعتي و يافتن راهكارهاي برطرف كردن مشكلات در چارچوب ماموريت هاي سازمان ياد شده اشاره كرد.
انجام مطالعات و تحليل هاي اقتصادي و صنعتي معتبر و قابل استناد در حوزه هاي مورد نياز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شناسايي موانع و چالش هاي قانوني تضعيف كننده توليدات داخلي،‌ موانع توسعه رقابت و ‌بهبود فضاي كسب و كار ، حمايت منطقي و هدفمند از توليدات داخلي و ارايه راهكارهاي عملياتي مناسب با استفاده از توان تشكل هاي صنعتي از ديگر موضوعاتي مورد تاكيد طرفين در اين تفاهم نامه بوده است.

در اين تفاهم نامه طرفين بر تدوين و تعريف مدل هاي سرمايه گذاري و نوسازي صنايع تحت پوشش از طريق سرمايه گذاري مشترك با طرف هاي خارجي و انتقال فناوري مورد نياز و تقويت بخش غيردولتي و كمك به توسعه سهم بخش غيردولتي در اقتصاد ملي از طريق فراهم كردن شرايط سرمايه گذاري تاكيد كردند.
بر اساس اين گزارش،‌ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين تفاهم متعهد شد تا نيازمندي هاي مشاوره اي،‌ پژوهشي و آموزشي، همچنين آمار،‌ اطلاعات و تحليل هاي صنعتي را از طريق موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تامين كند.
همچنين موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر اساس اين تفاهم نامه متعهد شد تا طرح هاي پژوهشي و آموزشي را انجام و اطلاعات ارايه شده به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را طبقه بندي و بدون اخذ مجوز از اين سازمان در اختيار شخص ديگري قرار ندهد.
تفاهم نامه ياد شده در دو نهاد هيات عالي و كميته اجرايي اجرا و هدايت مي شود كه اعضاي هيات عالي متشكل از رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و معاون پژوهش و آموزش موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني است.
به منظور پيشبرد اجراي مفاد اين تفاهم نامه و اولويت بندي طرح هاي  مورد توافق طرفين، كميته اي متشكل از 6 نفر تشكيل مي شود. اين كميته موظف است جلسات رسمي با حضور اعضاي هر دو طرف حداقل يكبار در ماه برگزار و گزارش مربوطه را به هيات عالي ارايه كند.
بر اساس اين گزارش، مدت زمان اعتبار تفاهم نامه ياد شده از 2 آذر ماه سال جاري به مدت سه سال تعيين شده است. تمديد، اصلاح و بازنگري در مفاد آن با توافق طرفين امكان پذير است. اين تفاهم نامه در 7 ماده و در دو نسخه تنظيم و امضا شده است.

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.