پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
نوآوری در صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد
نوآوری در صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد
دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نوآوری را موتور محرک صنعت و اقتصاد دانست و اظهار کرد: چنانچه نوآوری در صنعت و شرکت های دانش بنیان زیاد شود تاثیر مستقیم آن را بر رشد اقتصادی مشاهده خواهیم کرد.
منبع خبری: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریتاریخ: ١٣٩٣/٠٧/٠٩

متن کامل
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: چنانچه مردم به اقتصاد کشور اعتماد داشته باشند وارد عرصه می شوند و به یقین در اقتصاد، موفق به کسب ارزش افزوده می شویم و اینجا است که نوآوری اتفاق می افتد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نوآوری را موتور محرک صنعت و اقتصاد دانست و اظهار کرد: چنانچه نوآوری در صنعت و شرکت های دانش بنیان زیاد شود تاثیر مستقیم آن را بر رشد اقتصادی مشاهده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: هرچه نوآوری در فضای صنعتی افزون ترباشد محصولات جدید بیشتری نیز تولید می شود. بنابراین رشد بازار و عرضه نوآوری دو مبحث مهم در این عرصه هستند. چنانچه بازار بتواند نیاز ایجاد کند و مردم نیز نیاز داشته باشند خود به خود رشد اقتصادی و صنعتی ایجاد می شود.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه بسیاری از کشورها آرزوی داشتن اساس فرهنگی ما را دارند، ابراز کرد: مردم ما در فرهنگ، علاقه به علم و فناوری دارند و این سرمایه بسیار بزرگی است که در کشورهای دیگر وجود ندارد.قابل ذکر است که این فرهنگ طی قرن ها ایجاد شده است.
سلطانی همچنین بیان کرد: باید تلاش کنیم حکمرانی اقتصادی را یاد بگیریم تا بتوانیم سرمایه مردم را جذب کنیم. چنانچه مردم به اقتصاد کشور اعتماد داشته باشند وارد عرصه می شوند و به یقین در اقتصاد، موفق به کسب ارزش افزوده می شویم و اینجا است که نوآوری اتفاق می افتد.
وی، نظام نوآوری را سیستمیدانست که بیرون از آن اجزای گوناگونی همچون فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... بر آن اثرگذارند، و ادامه داد: هریک از این موارد گاهی از بین برنده روحیات توجه به نوآوری و گاهی نیز برعکس آن هستند. همین طور محیط درونی نظام نوآوری نیز یکسری اجزایی دارد که باهم فعالیت می کنند تا ثروت ایجاد شود.در حال حاضر کشور ایران در مرحله اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به ویژه متکی بر نفت است و این خود موجب شده است که فرهنگ کاری کشور نیز نفتی شود. این اقتصاد می تواند یک پله بالاتر برود و تبدیل به اقتصاد مبتنی بر صنعت و سپس اقتصاد مبتنی بر دانش شود به این معنی که خرید و فروش دانش رواج یابد.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: باید تلاش کنیم تا اقتصاد کشور را رشد دهیم زیرا در دهه های آینده این منابع طبیعی خیلی ارزش اقتصادی ندارد.
سلطانی با اشاره به این موضوع که یک ایده باید مراحل مختلفی را طی کند تا به بازار برسد گفت: شکل گیری ایده بخش اول این پروسه است سپس این ایده برای ایجاد فرصت های تجاری باید طی مراحلی فیلتر شود.قابل ذکر است از 100 هزار ایده ای که تولید می شود تنها 10 هزار مورد به تحقیق و تولید یک محصول می رسد و از این تعداد نیز 1000 ایده به نمونه آزمایشگاهی موفق می-رسدو سپس تنها 100 مورد آن¬ها موفق به ساخت نمونه صنعتی می¬شود و سپس 10 موردازپپپپپپپپ آنها تولید شده و به بازار می-رسد و تجاری¬سازی می¬شوند.
وی با بیان اینکه باید بدانیم که هرچیزی در رشد اقتصادی حاصل از تکنولوژی تاثیر بگذارد داخل نظام نوآوری جا می گیرد، ابراز کرد: تکنولوژی یک پدیده جهانی است نه ملی، بنابراین باید به صورت جهانی با آن بازی کنیم و به بازار جهانی ورود پیدا کنیم. امروز تکنولوژی بیشتر از پول ارزش دارد که با توجه به این امر نیاز به مدیریت آن در کشور ما احساس می شود چرا که در حال حاضر سکان هدایت و مدیریت علم و تکنولوژی کشور را هنوز کسی در دست نگرفته است و متاسفانه نقشه راه تکنولوژی برای کشورمان هنوز طراحی نشده است.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی پیشنهاد کرد که مکانیزم قیمت گذاری دانش فنی در جامعه صورت بگیرد یعنی شرکت های خصوصی بیایند و سرمایه گذاری کنند و این کار را انجام دهند.
به اعتقاد سلطانی در نظام ملی نوآوری صدها نهاد وجود دارد که بر یکدیگر کنش و واکنش نشان می دهند تا ثروت ملی ایجاد شود. چنانچه نتوانیم این تعاملات را مدیریت کنیم هرچه تقلا شود نیز اتفاق لازم نمی افتد. بنابراین نیاز به مدیریت نظام نوآوری امری جدی است.
رییس هیات عامل صندوق و نوآوری و شکوفایی همچنین ابراز کرد: با توجه به این که بنگاه ها و دولت در نظام نوآوری نقش مهمی در تکنولوژی دارند باید تلاش شود از فضای دولتی بودن اقتصاد کور استفاده مثبت شود تا در تکنولوژی به کار گرفته شود.
در ارتباط با بنگاه های دانش بنیان نیز باید اشاره کرد که این ها هم با دانشگاه ها مرتبطند و هم از دولت حمایت می گیرند. این بنگاه ها به شرکت های غیردانش بنیان و بنگاه های معمولی تزریق تکنولوژی می کنند.
وی در پایان گفت: توانایی مالی صندوق نوآوری شکوفایی همچون یک بهمن افزاینده است که اگر طبق قانون حفظ شود و درست حرکت کند تا 20 سال آینده قدرت مالی آن، برابر با قدرت دولت می شود.

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.