پنجشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
نوآوری در صنایع حاصل فعالیت مراکز تحقیق و توسعه است
نوآوری در صنایع حاصل فعالیت مراکز تحقیق و توسعه است
در دنیای صنعتی امروز که در تمام ابعاد فنآوری و تکنولوژی دچار تغییر سریع می‌باشد همچنین وجود رقبای صنعتی و در نهایت ذائقه جدید و دگرگون مشتریان ، واحدهای تحقیق و توسعه را بر آن می‌دارد که بیش از پیش فعالانه تر از گذشته اقدام نمایند....
منبع خبری: شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)تاریخ: ١٣٩٣/٠٧/١٩

متن کامل
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛ «منصور انبیاء» در اولین گردهمایی مدیران مراکز تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی کشور با بیان این مطلب افزود: ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مراکز تحقیق و توسعه R&D واحدهای تولیدی که در افزایش رقابت پذیری بنگاه‌ها نقش سازنده‌ای دارند دنبال می شود.
وی گفت: به منظور دستیابی به برنامه‌های توسعه‌ای کشور همچنین برای تعامل، همفکری و بهره مندی حداکثری از پتانسیل‌های مراکز تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی کشور باید همگرایی بیشتری بین  مراکز تحقیق و توسعه ایجاد شود.
به گفته انبیاء در این گردهمایی ضمن دعوت از 198 واحد R&D فعال کشور در صدد هستیم تا ضمن آسیب شناسی ،‌ راهکارهایی توسعه مراکز تحقیق وتوسعه را بررسی نماییم.
مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دنیای صنعتی امروز که در تمام ابعاد فنآوری و تکنولوژی دچار تغییر سریع می‌باشد همچنین وجود رقبای صنعتی و در نهایت ذائقه جدید و دگرگون مشتریان ، واحدهای تحقیق و توسعه را بر آن می‌دارد که بیش از پیش فعالانه تر از گذشته اقدام نمایند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه تعداد زیادی از واحدهای صنعتی، معدنی و بنگاه‌های اقتصادی کشور فاقد بحث R&D  هستند، افزود: حتی واحدهایی که به این موضوع می‌پردازند تنها یک درصد از درامد حاصله خود را به آن اختصاص داده در حالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا بیش از 30 درصد است.
انبیاء با بیان اینکه 3 عامل اصلی برای شکل‌گیری R&D در کشور دخالت دارند، افزود: ارتقاء سطح دانش ، آموزش و فنآوری همچنین کمک‌ها و حمایت‌های بخش خصوصی و در نهایت حمایت و سیاست‌های تشویقی بخش دولتی را در توسعه R&D ها نباید نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مراکز علمی خوبی در کشورفعالیت می‌کنند، افزود: رویکرد بنگاه‌های صنعتی و تولیدی به مسایل پژوهشی نباید هزینه ای باشد.

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.